Naujienos

Žiemos jaunimo konferencija. Drauge statome Sionę

2014 metų vasario 14–16 dienomis Rygoje vyko Baltijos misijos jaunimo žiemos konferencija, subūrusi 45 jaunus dalyvius ir grupelę juos lydėjusių vadovų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Konferencijos turinį sudarė Bažnyčios švietimo sistemos seminarijos programos pamokos, filmo peržiūra, bendras Šventųjų Raštų studijavimas grupėse, vaišės, dalyvavimas sekmadieninėse pamaldose, ypatingose dvasinėse valandėlėse, bendrose ir atskirose vaikinų ir merginų veiklose ir net šokiai.

Šią, Rygos Imantos skyriaus bendruomenės susirinkimų namuose ir jų apylinkėje vykusią konferenciją, kaip ir kitas Bažnyčios konferencijas Baltijos jaunimui surengė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Baltijos misijos vadovai, misionieriai ir įvairius pavedimus bažnyčioje atliekantys nariai. Jos metu talkininkavo Rygos Paramos bendrijos seserys, sekmadienį dalyviams paruošusios pietus.

Konferencijos metu buvo kalbama apie pagarbą tėvams, jaunimo tikėjimo stiprinimą ir tikinčiųjų bendruomenės įtvirtinimą ir plėtimą. Kai kurių užsiėmimų metu vaikinai ir merginos grupėse atliko praktines užduotis, simbolizuojančias tam tikras gyvenimiškas situacijas. Nemažai dėmesio buvo skirta ir diskusijoms apie mokymąsi, gebėjimą paveikti kitus ir būti kitų veikiamiems. Buvo aptariamos Evangelijos temos ir krikščioniškų vertybių poveikis gyvenime priimant svarbius sprendimus, stiprinant šeimas, tarnaujant kitiems, ir net linksminantis.

Specialiai surengtoje Seminarijos programos, kurioje dalyvauja  daugelis Bažnyčią lankančio jaunimo, pamokose buvo aptariami Šventuosiuose Raštuose pateikti pavyzdžiai, padedantys artėti prie Dievo tarnaujant kitiems.

Kiekvienais metais Baltijos šalyse rengiamos kelios tokios konferencijos, skirtos 14–18 metų jaunimui. Norint dalyvauti konferencijoje būtinas tėvų arba globėjų ir vietinės bendruomenės vadovo (skyriaus prezidento) sutikimas. 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.