Tema

Seminarija

Seminarija yra ketverius metus trunkanti švietimo programa vidurinių mokyklų moksleiviams. Ji yra atvira visų tikėjimų paaugliams.

Studentai ištisus mokslo metus studijuoja vieną iš Šventųjų Raštų knygų: Senąjį Testamentą, Naująjį Testamentą, Mormono knygą arba Doktriną ir Sandoras. Baigdamas mokslus studentas jau būna išstudijavęs visas keturias knygas.

Bendruomenėse, kur gyvena daug pastarųjų dienų šventųjų, studentai seminariją lanko mokyklose specialiai paskirtu laiku pamokų metu. Kitose pasaulio vietovėse studentai mokosi prieš pamokas arba po jų. Kai kada vietovėse, kur yra susisiekimo keblumų arba kur nėra daug pastarųjų dienų šventųjų paauglių, studentai ketverių metų programą gali praeiti studijuodami namuose.

Pamokas veda nuolatiniai mokytojai ir savanoriai. Pasaulyje iš viso yra apie 350 000 seminarijos studentų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.