Tema

Sekmadieninės mokyklos prezidentūra

Visi vyresni nei 12 metų amžiaus Bažnyčios nariai yra raginami dalyvauti sekmadieninės mokyklos pamokose, vykstančiose kiekvieną savaitę įprastu pamaldų metu. Jos tikslas – mokyti Jėzaus Kristaus Evangelijos bei stiprinti pavienius asmenis ir šeimas.

Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra pašaukia tris vyrus tarnauti visuotinėje Sekmadieninės mokyklos prezidentūroje. Visuotinės Sekmadieninės mokyklos prezidentūros nariai, vadovaujami Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo, konsultuoja Sekmadieninės mokyklos klausimais.

Šiuo metu visuotinis Sekmadieninės mokyklos prezidentas yra Tedas R. Kalisteris, o jo patarėjai yra Devinas Dž. Durantas ir Brajanas K. Eštonas.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.