Pranešimas spaudai

Mormonų vadovai pasaulinės transliacijos metu akcentuoja misionierišką darbą

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas mormonams visame pasaulyje priminė, kad „nėra aktualesnio pareiškimo, labiau įpareigojančios atsakomybės, aiškesnio nurodymo, nei prisikėlusio Viešpaties“ duotas įsakymas „visų tautų žmones“ (Mato 28:19) mokyti Jėzaus Kristaus Evangelijos.

Taip prezidentas Tomas S. Monsonas pakomentavo pranešimą apie sumažintą amžiaus cenzą mormonų misionieriams (vyrai gali tarnauti nuo 18 metų, moterys nuo 19), praėjus aštuoniems mėnesiams po jo paskelbimo – tas pranešimas sukėlė naujų misionierių bangą.

Bažnyčia visada sekė Prezidento Monsono pacituotu Kristaus mokymu iš Naujojo Testamento. Sekmadienį ji pranešė apie kitus pokyčius savo misijoje vykdyti šią užduotį. Iš Merioto centro Provo mieste, Jutos valstijoje, dvi valandas vykusios pasaulinės transliacijos metu Bažnyčios vadovai, misionieriai ir nariai taip pat buvo skatinami sekti Gelbėtoju, drauge vedant kitus pas Kristų.

Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas Boidas K. Pakeris kalbėjo apie efektyvaus Jėzaus Kristaus Evangelijos mokymo svarbą, patardamas nariams „nuspręsti daryti tai teisingai, nuspręsti būti geresniems“. Dvylikos Kvorumo narys vyresnysis L. Tomas Peris pastarųjų dienų šventiesiems priminė, kad, Džozefo Smito žodžiais tariant, Bažnyčios „didžiausia ir svarbiausia pareiga yra skelbti Evangeliją“.

Kitas apaštalas vyresnysis Raselas M. Nelsonas priminė nariams ir misionieriams rūpintis kiekvieno asmens poreikiais, sakydamas: „Kai sekame Jėzumi Kristumi, elgiamės taip, kaip elgtųsi Jis, ir mylime, kaip mylėtų Jis. <…> Kol nežinosite žmogaus vardo ir nepažinsite jo iš veido, Viešpats negali padėti jums pažinti jo arba jos širdį.“

Kaip misionieriško darbo pokyčiai įvardinti ženkliai išaugęs tarnaujančių misionierių skaičius ir naujiena, kad norėdami susisiektisu žmonėmis misionieriai naudosis internetu ir skaitmeniniais įrenginiais. Dvylikos Kvorumo narys vyresnysis Džefris R. Holandas pasakė: „Mūsų misionieriško darbo būdai bus nuolat tobulinami.“

Šiuo metu tarnauja 70 000 misionierių

Nuo prezidento Monsono 2012 m. spalio mėnesį išsakyto pareiškimo apie sumažintą misionierių amžiaus cenzą misionierių skaičius ir toliau didėja. To pranešimo paskelbimo metu tarnavo 58 500 misionierių; šios savaitės duomenimis, kaip sakė Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis L. Tomas Peris, tarnauja daugiau nei 70 000 misionierių – daugiausia vienu metu per visą Bažnyčios istoriją.

Iš to skaičiaus moterys misionierės sudaro 20 procentų, jų tarnauja 14 650. Kaip buvo pranešta 2013 m. balandžio mėnesį, padidėjus moterų misionierių skaičiui, buvo sukurta misijos vadovų taryba, kurioje kaip misionierių vadovai tarnauja ir vyrai, ir moterys. Tokioje taryboje bus misijos prezidentas ir jo žmona, prezidento patarėjai, zonų vadovai ir seserų mokymo vadovės (naujai sukurtas vaidmuo).

Kaip Bažnyčia pranešė 2013 m. vasarį, siekiant atlaikyti naujų misionierių antplūdį, buvo sukurtos 58 naujos misijos, o iš viso misijų padaugėjo iki 405. Bažnyčia tikisi iki metų pabaigos turėti 85 000 misionierių.

Technologijų naudojimas kviečiant kitus sekti paskui Jėzų Kristų

Vyresnysis Peris sekmadienį taip pat pranešė apie tai, kaip pasikeis būdai, kuriais misionieriai ieškos, kuriuos mokys. Kadangi daugelis žmonių jungiasi prie interneto, misionieriai savo tarnystėje naudosis internetu ir skaitmeniniais įrenginiais – sakė vyresnysis Peris. Jis pažymėjo, kad misionieriai bandys susisiekti su žmonėmis per „mormon.org ir Facebook svetaines, tinklaraščius, elektroniniu paštu, <…> trumposiomis žinutėmis“ ir kitais būdais. „Bažnyčia turi prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio,“ – sakė vyresnysis Peris.

Anksčiau tą pačią dieną kalbėdami su misijų prezidentais, Bažnyčios vadovai sakė, kad iki šių metų pabaigos internetu ir tokiais skaitmeniniais įrenginiais kaip iPad misionieriai pradės naudotis etapais ir tik paskirtose misijose. Bažnyčia tikisi, kad šios priemonės misionieriams visame pasaulyje taps prieinamos kitais metais.

Vyresnysis Peris sakė, kad Bažnyčia susidomėję žmonės dažnai skundžiasi, jog jie „užsuko į vieną iš mūsų pastatų tam, kad rastų jį užrakintą“. Jis sakė, kad misionieriai bus maldos namuose tada, kai jų reikės tam, kad pasveikintų susidomėjusius ir aprodytų jiems mūsų garbinimo namus.

Pasaulinės transliacijos, kurią žiūrėjo šimtai tūkstančių pastarųjų dienų šventųjų, metu Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis Nylas L. Andersenas ragino narius ir misionierius „darbuotis drauge su tikėjimu ir vienybe“, su „meile vienas kitam ir tiems, kam tarnaujame“, kviečiant juos sekti Jėzumi Kristumi.

Išgelbėjimo darbui skirta svetainė

Atsisiunčiama HD kokybės vaizdo medžiaga žiniasklaidos atstovams (spauskite norėdami atsisiųsti)

Atsisiunčiama HD kokybės SOT medžiaga žiniasklaidos atstovams (spauskite norėdami atsisiųsti)

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.