Vadovo biografija

Vyresnysis Nylas L. Andersenas


2009 m. balandžio 4 d. vyresnysis Nylas Lindenas Andersenas buvo paskirtas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios apaštalu.

Vyresnysis Andersenas, prieš pašaukiant jį į Dvylikos Kvorumą, tarnavo vyriausiuoju Septyniasdešimčių kvorumo prezidentūros nariu. Į pirmąjį Septyniasdešimties kvorumą jis buvo paskirtas 1993 m. balandį, būdamas 41 m. amžiaus. Prieš tai jis vadovavo Bažnyčios darbui pietinėje Brazilijoje, o vėliau, būdamas krašto prezidentūros nariu, prižiūrėjo Bažnyčią Vakarų Europoje. Jis taip pat talkino prižiūrint Bažnyčią Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje. Be to, jis kuravo Bažnyčios audiovizualinės medžiagos, įskaitant filmo „The Testaments: Of One Fold and One Shepherd“, leidybą ir, kaip atsakingasis Bažnyčios Audiovizualinio departamento direktorius, vadovavo transliavimo patalpų statybai Konferencijų centre. Be gimtosios anglų kalbos, jis dar kalba prancūzų, portugalų ir ispanų kalbomis.

Prieš pašaukiant jį visuotiniu įgaliotiniu, vyresnysis Andersenas tarnavo misijos prezidentu Prancūzijos Bordo misijoje ir Tampos kuolo Floridoje prezidentu.

Vyresnysis Andersenas gimė Logane, Jutoje, ir užaugo Pokatelo mieste, Aidaho valst.

Jis baigė Brigamo Jango universitetą, kuriame pelnė Hinklio stipendiją, o Harvardo universitete įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. Baigę studijas, jis apsigyveno Tampoje, Floridos valst., kur savo verslo kryptimis pasirinko reklamą, nekilnojamojo turto vystymą ir sveikatos apsaugą.

Vyresnysis Andersenas ir jo žmona Ketė Vijams Andersen turi keturis vaikus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.