Vadovo biografija

Vyresnysis L. Tomas Peris (1922–2015)

Vyresnysis Peris, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys, į pastarąsias bažnytines pareigas buvo pašauktas 1974 m. balandžio 6 d., nuo 1972 m. tarnavęs Dvylikos padėjėju.

Vyresniojo Perio tarnyba Bažnyčioje prasidėjo 1942 m. misija Šiaurinėse valstijose, po kurios dvejus metus jis tarnavo jūrų pėstininku Ramiajame vandenyne. Kiti buvę jo pašaukimai bažnyčioje: vyskupo patarėjas Ljustone, Aidaho valst.; patarėjas kuolo prezidentūroje Sakramente, Kalifornijoje; aukštasis tarėjas Niujorko kuole; Bostono kuolo prezidentas.

 

Jis gimė 1922 m. Logane, Jutos valst., Leslio Tomo ir Noros Sonės Pery šeimoje. Tiksliųjų mokslų bakalauro laipsnį jis įgijo Jutos valstijos universitete 1949 metais ir jame ruošė baigiamąjį magistro darbą. Jo profesinė karjera vyko prekybos versle, kur jis tarnavo įmonių, įsikūrusių Aidahe ir Kalifornijoje, viceprezidentu ir finansininku.

1947 m. liepos 18 d. Logano šventykloje jis vedė Virginiją Jy iš Haid Parko, Jutos valst. Ji mirė 1974 m. gruodžio 14 d. Juodu turėjo dvi dukteris ir vieną sūnų.

1976 m. balandžio 28 d. Solt Leiko šventykloje jis vedė Barbarą Teilor Deiton.

Vyresnysis L. Tomas Peris mire 2015 m. gegužės 30 d., sulaukęs 92 metų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.