Vadovo biografija

Prezidentas Tomas S. Monsonas (1927–2018)

Prezidentas Tomas S. Monsonas 16-tuoju Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentu tarnavo nuo 2008 m. vasario 3 d. Jis mirė 2018 m. sausio 2 d. savo namuose Solt Leik Sityje, Jutoje, būdamas 90 metų amžiaus. Nuo1995 m. kovo 12 d. jis tarnavo pirmuoju Prezidento Gordono B. Hinklio patarėju. Prieš tai, 1994 m. liepos 5 d., jis buvo pašauktas antruoju Prezidento Hovardo V. Hanterio patarėju, o 1985 m. lapkričio 10 d. – antruoju Prezidento Ezros Tafto Bensono patarėju. 1963 m. spalio 4 d. jis buvo palaikytas Dvylikos Apaštalų Kvorume ir, būdamas 36 metų amžiaus, 1963 m. spalio 10 d. įšventintas apaštalu.

 

Nuo 1959 iki 1962 m. Prezidentas Monsonas tarnavo Bažnyčios Kanados Misijos, įsikūrusios Toronte, Ontarijo valst., prezidentu. Prieš tai jis tarnavo Templ Vjū kuolo Solt Leik Sityje, Jutos valst., prezidentūroje bei tam kuolui priklausančios Šeštosios-Septintosios apylinkės vyskupu.

Gimęs 1927 m. rugpjūčio 21 d. Solt Leik Sityje, Prezidentas Monsonas yra Spenserio ir Gladės Kondi Monsonų sūnus. Jis lankė viešąsias Solt Leik Sičio mokyklas ir 1948 m., su pagyrimu baigęs Jutos universitetą, įgijo verslo vadybos kvalifikaciją. Jutos universitete jis ruošė diplominį darbą ir tarnavo Verslo vadybos fakulteto kolegijos nariu. Vėliau Brigamo Jango universitete jis gavo verslo administravimo magistro laipsnį. 1981 m. balandį Brigamo Jango universitetas Prezidentui Monsonui suteikė teisės garbės daktaro laipsnį. 1996 m. birželį Solt Leiko bendruomenės koledžas suteikė jam humanitarinės literatūros mokslų garbės daktaro laipsnį. 2007 metų gegužį Jutos universitete jis gavo verslo garbės daktaro laipsnį. 2009 m. gegužį Jutos slėnio universitete gavo komunikacijų garbės daktaro laipsnį, o Pietų Jutos universitete – valstybinės tarnybos garbės daktaro laipsnį. 2010 m. balandį valstybiniame Veberio universitete jis gavo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. 2011 m. gegužę valstybiniame Jutos Diksy koledže jis gavo humanitarinių mokslų garbės daktaro laipsnį. Jis yra verslo garbės brolijos „Alpha Kappa Psi“ narys.

Prieš II Pasaulinio karo pabaigą Prezidentas Monsonas tarnavo Jungtinių Valstijų laivyne. 1948 m. spalio 7 d. Solt Leiko šventykloje jis susituokė su Franse Beverle Džonson. Turi tris vaikus, aštuonis vaikaičius ir septynis provaikaičius.

Per savo karjerą Prezidentas Monsonas pasižymėjo spaudos ir leidybos srityse. 1948 m. jis tapo Deseret News darbuotoju, kur tarnavo to paties pavadinimo laikraščio reklamos padalinio ir Laikraščių agentūros korporacijos atsakinguoju vadovu. Vėliau jis buvo paskirtas „Deseret News Press“, vienos didžiausiu spaustuvių Vakaruose, pardavimų vadovu ir pakilo iki generalinio direktoriaus pareigų, kurias išlaikė iki paskyrimo į Dvylikos Kvorumą 1963 metais. Daugelį metų jis tarnavo „Deseret News Publishing Co“ valdybos nariu. Prezidentas Monsonas yra buvęs Jutos Spaudos pramonės prezidentu ir Amerikos spaudos pramonių valdybos nariu.

Turėdamas didelę verslo patirtį, Prezidentas Monsonas tarnavo keleto žinomų įmonių valdybų nariu. Šiuo metu jis tarnauja PDŠ Bažnyčios Švietimo Tarybos nariu ir Patikėtinių tarybos nariu.

Nuo 1969 m. Prezidentas Monsonas tarnavo Nacionalinės Amerikos skautų vykdomosios valdybos nariu.

Prezidentas Monsonas yra Jutos Pardavimų vadovų asociacijos, Solt Leiko reklamos klubo ir Solt Leiko mainų klubo narys.

Daugelį metų Prezidentas Monsonas tarnavo Valstybinėje Jutos regentų valdyboje, organizacijoje, kuri vadovauja Jutos švietimo sistemai. Jis taip pat tarnavo buvusių Jutos universiteto studentų asociacijos pareigūnu.

1981 m. gruodį Prezidentas Monsonas prezidento Ronaldo Reigano buvo paskirtas tarnauti prezidentinėje Privačių sektorių iniciatyvų darbo grupėje. Šiose pareigose jis tarnavo iki 1982 m. gruodžio, kada ši darbo grupė pabaigė savo veiklą.

1966 m. Prezidentui Monsonui buvo suteiktas pasižymėjusių buvusių Jutos universiteto studentų apdovanojimas. Jis taip pat yra gavęs Boy Scouts of America (Amerikos skautų) „Sidabrinio bebro“ apdovanojimą (1971 m.), prestižinį „Sidabrinio bizono“ apdovanojimą (1978 m.) ir aukščiausią tarptautinį skautų apdovanojimą „Bronzinis vilkas“ (1993 m.), taip pat Scouts Canada (Kanados skautų) „Sidabrinės lapės“ apdovanojimą. 1977 m. jis gavo nacionalinės Jutos gvardijos „Minuteman“ (Aktyvaus veikėjo) apdovanojimą bei Brigamo Jango universiteto „Pavyzdinio vyriškumo“ apdovanojimą. 1988 m. jiedu su seserimi Monson Šv. Juozapo Vilos labdaros seserų buvo apdovanoti humanitariniu „Nepaliaujamo rūpinimosi“ apdovanojimu. 2000 m. iš LDS Public Relations Society (PDŠ Viešųjų ryšių asociacijos) jis gavo Džozefo ir Hairumo Smitų apdovanojimą „Metų komunikatorius“.  2005 m. Heart and Lung Research Foundation (Širdies ir plaučių tyrimų fondas), priklausantis Deseret Foundation, jam suteikė „Gyvenimo palikimo“ apdovanojimą.  2007 m. jis gavo pasaulinį humanitarinį Rotary apdovanojimą. Jis gavo keturių BYU Management Society (Brigamo Jango Universiteto Valdybos Asociacijos) skyrių apdovanojimus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.