Vadovo biografija

Vyresnysis Boidas K. Pakeris (1924–2015)

Vyresnysis Boidas K. Pakeris į Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidento pareigas buvo paskirtas 2008 m. vasario 3 d. Prieš tai, nuo 1994 m. birželio 5 d., jis buvo atsakingasis Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas. Prieš tapdamas veikiančiuoju prezidentu, 1970 m. balandžio 9 d. buvo įšventintas ir tarnavo Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu. Anksčiau beveik devynerius metus jis tarnavo Dvylikos Apaštalų Kvorumo padėjėju.

 

Per savo, kaip profesionalus švietimo darbuotojo, karjerą tarnavo Bažnyčios religijos seminarijų bei institutų konsultantu ir Brigamo Jango universiteto administracinės tarybos nariu.

Jis studijavo Veberio koledže, o vėliau Jutos valstijos universitete įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Brigamo Jango universitete gavo švietimo administravimo daktaro laipsnį.

Prezidentas Pakeris gimė 1924 m. rugsėjo 10 d. Brigam Sityje, Jutos valst. Antrojo pasaulinio karo metu jis tarnavo bombonešio pilotu Ramiojo vandenyno teritorijoje.

Prezidentas Pakeris tarnavo Naujosios Anglijos misijos prezidentu. Jis buvo keleto knygų ir kitų spaudos leidinių autorius, dailininkas, savo darbuose vaizduojantis paukščius. Jis buvo susituokęs su Dona Smit. Jie turėjo dešimt vaikų.

Prezidentas Pakeris mire 2015 m. liepos 3 d., sulaukęs 90 metų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.