Tema

Kvorumas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje žodis kvorumas reiškia grupę vyrų, užimančių tam tikras kunigystės pareigas. Aukščiausiasis Bažnyčios kvorumas yra Pirmoji Prezidentūra, po jos seka Dvylikos Apaštalų Kvorumas. Taip pat yra aštuoni Septyniasdešimčių kvorumai, padedantys valdyti Bažnyčią visame pasaulyje. Vietinėse bendruomenėse, arba apylinkėse, yra kvorumai šių kunigystės pareigybių: diakonų, mokytojų, kunigų ir vyresniųjų. Kuolo lygmenyje taip pat yra aukštųjų kunigų kvorumas.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.