Tema

Kunigas

Pareigos Aarono kunigystėje, dažniausiai užimamos 16–18 metų amžiaus vaikinų ir naujų Bažnyčios narių vyrų. Sekmadieninių pamaldų metu kunigai sako maldas, laimindami sakramentą (Komunijos analogą), kuris po to išdalijamas Bažnyčios nariams. Gavę vietinių kunigijos vadovų leidimą, kunigai taip pat gali krikštyti.

Vietinėse bendruomenėse kunigai yra apjungti į mažas grupes, vadinamas kvorumais. Kvorumų nariai padeda vienas kitam išsiugdyti vadovavimo įgūdžius ir tarnauti kitiems, sekant Jėzaus Kristaus pavyzdžiu.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.