Tema

Vyresnysis

Viena iš Melchizedeko kunigystės pareigybių, aukščiausias turinčiojo kunigystę titulas. Vyresnieji yra Kristaus tarnai, pašaukti tvarkyti dvasinius Bažnyčios reikalus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.