Tema

Išsilavinimas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia pabrėžia nuoseklaus pasaulietinio ir dvasinio švietimo svarbą. Bažnyčios švietimo sistema (BŠS) kuruoja visas Bažnyčios mokymo programas.

Universitetai ir koledžai

 • Brigamo Jango universitetas (BYU) Provo mieste, Jutos valst., siūlo bakalauro ir magistro studijų programas daugiau nei 30 000 studentų.
 • BYU-Havajai Laie mieste, Havajuose, sulaukia maždaug 2 400 studentų. 2006 metų „U.S. News and World Report“ apklausos duomenimis BYU-Havajai studentų miestelis, kuriame gyvena daugiau nei 74 šalių atstovai, tarptautiniu požiūriu tarp visų Jungtinių valstijų universitetų turi didžiausią įvairovę.
 • BYU-Aidahas, buvęs Riks koledžas, 2000 metais tapo ketverių metų studijas teikiančiu universitetu. Įsikūrusi Reksburge, Aidaho valstijoje, ši mokslo įstaiga priima 11 000 studentų. 2005 m. dr. Kimas B. Klarkas, buvęs Harvardo verslo mokyklos dekanas, tapo 15-uoju BYU-Aidaho prezidentu.
 • PDŠ verslo koledžas yra įsikūręs Solt Leik Sičio centre. Jis siūlo vienerių ir dvejų metų profesinio mokymo programas. Jį lanko maždaug 1 300 studentų.


Religijos institutai

 • Religijos institutai teikia religinį mokymą nesusituokusiems 18–30 metų amžiaus Bažnyčios nariams. Susituokę studentai taip pat lanko pamokas. Šios pamokos nėra skirtos vien tik Bažnyčios nariams, bet yra atviros ir išpažįstantiems kitus tikėjimus.  
 • Instituto studentai studijuoja tokias temas kaip Bažnyčios istorija, doktrina, pasirengimas santuokai ir misijoms.
 • Pamokose moko nuolatiniai dėstytojai arba vadovų paskirti savanoriai.
 • Kartu su religiniu švietimu institutai studentams suteikia smagią socialinę poilsio ir bendravimo aplinką.

Seminarija

 • Seminarija yra ketverius metus trunkanti švietimo programa vidurinių mokyklų moksleiviams. Ji yra atvira visų tikėjimų paaugliams.
 • Studentai praleidžia ištisus mokslo metus studijuodami vieną iš Šventųjų Raštų knygų: Senąjį Testamentą, Naująjį Testamentą, Mormono knygą arba Doktrinas ir Sandoras. Baigdamas mokslus studentas jau būna išstudijavęs visas keturias knygas.
 • Bendruomenėse, kur gyvena daug pastarųjų dienų šventųjų, studentai seminariją lanko mokyklose specialiai paskirtu laiku, pamokų metu. Kitose pasaulio vietovėse studentai mokosi prieš pamokas arba po pamokų. Kai kada vietovėse, kur yra susisiekimo keblumų arba kur nėra daug pastarųjų dienų šventųjų paauglių, studentai ketverių metų programą gali praeiti studijuodami namuose.
 • Pamokas veda nuolatiniai mokytojai ir savanoriai.
 • Pasaulyje iš viso yra apie 350 000 seminarijos studentų.


Nuolatinis švietimo fondas
2001 m. kovo mėnesį tuometinis Bažnyčios Prezidentas Gordonas B. Hinklis pranešė apie Nuolatinio švietimo fondo, skirto suteikti nariams galimybę gauti išsilavinimą ir apmokymus, kas padėtų įsidarbinti savo šalyse, įkūrimą. Vaikinai ir merginos, gyvenantys tam tikrose vietovėse už Jungtinių Valstijų ribų, gali kreiptis į šį fondą. Fondas studentams suteikia paskolas su minimaliomis palūkanomis apmokėti už mokslus ir knygas. Kai studentas baigia mokslus, jis arba ji gali grąžinti paskolą per aštuonerius metus. Bažnyčios nariai aukoja pinigus padėdami fondui tęsti savo veiklą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.