Tema

Iškilmingas susirinkimas

Iškilmingas susirinkimas tai šventas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios susirinkimas, dažniausiai vykstantis visuotinės konferencijos metu po to, kai savo tarnystę pradeda naujasis Bažnyčios prezidentas. Į tokius susirinkimus 8 metų ir vyresni pastarųjų dienų šventieji visame pasaulyje renkasi išreikšti palaikymo naujajam Bažnyčios prezidentui ir kitiems, sudarantiems pasaulinę Bažnyčios valdymo struktūrą.

Doktrinoje ir Sandorose, mormonų kanono pagrindinių apreiškimų rinkinyje, yra kelios vietos, kuriose kalbama, kaip Dievas prašo Bažnyčios narių „sušauk[ti] savo iškilmingus susirinkimus“ (Doktrinos ir Sandorų 133:6). Tokie susirinkimai vyksta ir laikantis mokymo, kad „bažnyčioje viskas bus daroma bendru sutikimu, per daugybę maldos ir tikėjimo“ (Doktrinos ir Sandorų 26:2).

Bendras sutikimas Bažnyčioje reiškia vietos ar pasaulinio masto susirinkimo narių ir vadovų susitarimą dėl siūlomų paskyrimų to susirinkimo nariams. Asmenys priima paskyrimą, o kiti nariai turi galimybę parodyti, kad palaiko tokį sprendimą. Biblijos laikais buvo laikomasi tam tikros susirinkimo bendro sutikimo tvarkos, apie kurią rašoma Išėjimo knygoje, kai Mozė „pranešė tautai visus Viešpaties žodžius“, o „tauta atsakė vienu balsu“ (Išėjimo 24:3).

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.