Pranešimas spaudai

Prezidentas Monsonas atšventė 90-ąjį gimtadienį

Tomas S. Monsonas, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas, 2017 m. rugpjūčio 21 d. atšventė 90-ąjį gimtadienį. Anot sesers Anės M. Dib, šeima ramiai paminėjo jo gimtadienį Solt Leik Sityje. Šeimos nariai šia ypatinga proga susirinko pasveikinti ir vaišinosi citrinų tortu bei ledais.

Prisimindama vieną iš mėgstamiausių savo tėvo gimtadienio švenčių Anė M. Dib sakė, kad tai buvo prieš penkerius metus, kai jo 85-etis buvo minimas Konferencijų Centre. „Tai buvo nuostabi, jam ir mano mamai labai patikusi dovana.“

 

90-metis mormonų pranašas tarnavo visą savo gyvenimą. Jis tarnavo vyskupu, kuolo prezidentūros nariu, misijos prezidentu, o 1963 m. spalio 10 dieną, 36 metų, buvo įšventintas apaštalu. Ši apaštalo tarnystė, trunkanti jau beveik 54 metus, daro jį vienu iš ilgiausiai tarnaujančių visuotinių įgaliotinių.

„Jo tarnystė visada buvo mūsų gyvenimo dalis. Net kai jis buvo pašauktas pranašu, nebuvo panašu, kad kažkas pasikeitė, nes atrodė, kad jis visada tarnavo,“ – sakė sesuo Dib. „Dėl jo tarnystės aš buvau palaiminta, o taip pat ir Bažnyčia.“

Ji pridūrė: „Mano tėvo pirmoji išleista biografija vadinosi „Viešpaties pavedimuose“. Jis tikėjosi tarnaudamas būti tuose pavedimuose, ypač nuo tos akimirkos, kai tapo vyskupu, ir po to turėtuose pašaukimuose.“

Sesuo Dib ragina mus tarnauti kitiems ir taip padėti drauge paminėti prezidento Monsono gimtadienį. Ji ragina: „Būkite maloningi ir tarnaukite kitiems. Jei manote, kad kažkoks poelgis būtų geras, darykite tai. Tarnavimas kitiems – tai vienas iš būdų, kaip mano tėvas rado džiaugsmo.“

Prezidentą Monsoną pasveikino aukštieji Bažnyčios vadovai, tarp jų ir prezidentas Henris B. Airingas, pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje, ir antrasis patarėjas prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas.

Prezidentas Airingas sakė: „Drauge su visais jį mylinčiais sveikinu prezidentą Monsoną su jo 90-uoju gimtadieniu. Jo tikėjimas ir rūpestis visais Dangiškojo Tėvo vaikais žmonėms visame pasaulyje suteikė džiaugsmo ir ramybės. Jis yra Viešpaties pranašas, mūsų nuostabus Jėzaus Kristaus ištikimo mokinio pavyzdys. Esu palaimintas galėdamas tarnauti, kai jis veda mus įkvėpimu.“

Prezidentas Uchtdorfas sakė: „Mudu su Hariete prisidedame prie po visą pasaulį išsibarsčiusių milijonų prisimindami jus kaip nuostabų vyrą ir pranašą. Jūs palaiminote mus savo humoru ir šmaikštumu, įsimintinomis istorijomis ir įkvėptu patarimu bei mokymu. Jūsų gėrio ir tikėjimo pavyzdys vedė visus šiuos dešimtmečius ir bus mūsų kelrodė žvaigždė dar daugeli metų.“

Prezidentas Raselas M. Nelsonas, Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentas, sakė: „Jo nesavanaudiška gyvenimo tarnystė įkvėpė mus visus ir yra didinga jo pasišventimo Dangiškajam Tėvui ir Jo Sūnui Jėzui Kristui išraiška.“

„Viena iš daugelio man patinkančių prezidento Monsono savybių yra jo nepakartojamas talentas pasakoti įtraukiančias istorijas, kurios moko tiesos ir įkvepia mus pasistengti ir būti geresnius. Jo įtaka aprėpė pasaulį, ir tuo pačiu jo nuoširdus rūpestis ir aiški vizija palietė kiekvieną asmeniškai,” – sakė sesuo Džina B. Bingham, visuotinė Paramos bendrijos prezidentė.

Jo dukra sakė: „Turite išmokti, kaip mokytis iš Prezidento Monsono. Jis visada paruošęs istoriją, tačiau joje turite atpažinti pamoką ir tada pritaikyti ją arba ja pasinaudoti savo asmeniniame gyvenime. Kai kurios istorijos gali atrodyti pernelyg supaprastintos ar net juokingos, bet jose visada yra pamoka, kurią galime išmokti ir pritaikyti.“

Sesuo Dib sakė, kad jos tėvas visuose savo Bažnyčios paskyrimuose visada stengėsi iš visų jėgų. Ji sakė: „Kiekvienas pašaukimas paruošia jus ir suteikia patirties, kurią Viešpats naudoja laimindamas kitus.“

1948 m. spalio 7 d. Solt Leiko šventykloje prezidentas Monsonas vedė Francę Beverlę Džonson. Jiedu susilaukė trijų vaikų, turi aštuonis vaikaičius ir dvylika provaikaičių. Sesuo Monson mirė 2013 m. gegužės 20 d.

Sesuo Dib savo mamą apibūdindama kaip palaikančią ir padrąsinančią sutuoktinę sakė: „Be mano mamos jis nebūtų galėjęs atlikti tai, ką atliko. Mano mama buvo palaiminta ir mūsų šeima buvo palaiminta per judviejų skirtingą tarnystę.“ Ji sakė, kad jos tėvas buvo šeimos galva, o mama dažnai turėdavo, ką patarti.

Sesuo Dib sakė, kad mirus mamai viena iš mėgstamiausių veiklų buvo lydėti tėtį jo kaip Bažnyčios prezidento kelionėse.

Ji sakė: „Kai jis lankydavo žmones ir laimindavo juos, iš tiesų jutau lyg lankyčiausi šventoje vietoje, kai jis rodė jiems savo meilę ir [jie] ją rodė jam.“

2008 m. vasario 3 d., po prezidento Gordono B. Hinklio mirties, prezidentas Monsonas tapo 16-uoju Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentu. Prieš tai jis daugiau nei 22 metus tarnavo patarėju Pirmojoje Prezidentūroje vadovaujant trims Bažnyčios prezidentams.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.