Tema

Kuolas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios bendruomenės yra suskirstytos geografiškai ir nariai dalyvauja pamaldose šalia savo namų. Kiekvienas narys priklauso kuolui, panašiam į vyskupiją katalikų bažnyčioje. Kuolo vadovas vadinamas kuolo prezidentu.

Žodis kuolas yra paimtas iš Senojo Testamento, kur „palapinė“, arba bažnyčia, stovi paremta kuolais (žr. Izaijo 54:2).

Kiekvieną kuolą sudaro mažesnės bendruomenės, vadinamos apylinkėmis arba skyriais. Paprastai kuole būna 5–12 apylinkių ir skyrių. Vietovėse, kur Bažnyčia yra nauja, nariai yra suskirstyti ne į kuolus, bet į apygardas.

Patys nariai skiria daug laiko ir jėgų, kurių reikia kuolo, arba apylinkės gyvavimui ir narių poreikių tenkinimui užtikrinti. Daugumą narių vietinių vadovų yra pakviečiami padėti konkrečiuose darbuose. Pareigos gali būti – vietinis vadovavimas, mokymas arba su tarnavimu susijusios užduotys. Šios pareigos yra nuolatos keičiamos pagal bendruomenės poreikius.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.