Tema

Pirmoji Prezidentūra

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai vadovauja 15 apaštalų, laikomų taip pat ir pranašais, regėtojais ir apreiškėjais. Ilgiausiai išbuvęs apaštalu tampa Bažnyčios prezidentu ir dvasios įkvėpimu pasirenka du apaštalus savo patarėjais. Šie trys asmenys veikia kaip Pirmoji Prezidentūra, aukščiausioji Bažnyčios valdančioji institucija. (Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitus 12 apaštalų, skaitykite apie Dvylikos Apaštalų Kvorumą, antrąją pagal svarbą Bažnyčios valdymo instituciją).

Pirmosios Prezidentūros nariai tai ypatingieji Jėzaus Kristaus liudytojai, pašaukti mokyti ir liudyti apie Jį visame pasaulyje. Jie daug keliauja, kalbėdami ir padrasindami ideliuose narių ir besidominčių susirinkimuose, taip pat susitinka ir su vietos valdžios atstovais.

Kai nekeliauja, Pirmosios Prezidentūros nariai tariasi tarpusavyje ir su kitais visuotiniais Bažnyčios vadovais apie pasaulinės Bažnyčios reikalus, tokius kaip misionieriškas darbas, šventyklų statymas, dvasinė ir laikinoji gerovė bei kitokius.

 

Pirmąją Prezidentūrą sudaro prezidentas Raselas M. Nelsonas, prezidentas Dalinas H. Ouksas ir prezidentas Henris B. Airingas.

Papildomi šaltiniai

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.