Vadovo biografija

Prezidentas Dalinas H. Ouksas

2018 m. sausio 14 d., sekmadienį, prezidentas Dalinas H. Ouksas buvo palaikytas ir paskirtas pirmuoju patarėju Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmojoje Prezidentūroje ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezidentu. 1984 m. gegužės 3 d. jis buvo palaikytas Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu.

Jis yra kilęs iš Provo miesto Jutoje (gimęs 1932 m.). Su savo velione žmona Džiune Dikson Ouks jiedu turi šešis vaikus. Ji mirė 1998 m. liepos 21 d. 2000 m. rugpjūčio 25 d. Solt Leiko šventykloje jis vedė Kristen M. Makmein.

Vyresnysis Ouksas baigė Brigamo Jango universitetą (1954 m.) ir Čikagos Teisės mokyklos universitetą (1957 m.). Jis dirbo teisės srityje ir dėstė teisę Čikagoje. Nuo 1971 iki 1980 m. jis buvo Brigamo Jango universiteto prezidentas, o nuo 1980 m. iki savo atsistatydinimo priimant apaštalo pašaukimą 1984 m. – Jutos aukščiausiojo teismo teisėjas.

Jis buvo daugelio kompanijų, mokslo įstaigų ir labdaros organizacijų tarnautojas arba valdybos narys. Jis yra daugelio teisės ir religijos knygų bei straipsnių autorius arba bendraautoris.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.