Tema

Pirmininkaujanti Vyskupija

Pirmininkaujančią Vyskupiją sudaro trys žmonės – Pirmininkaujantis Vyskupas ir du jo patarėjai, kurie drauge sudaro vieną iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pirmininkaujančių tarybų. Šie visuotiniai įgaliotiniai, kiekvienas iš kurių yra vyskupas, savo pareigose tarnauja tiesiogiai vadovaujami Pirmosios Prezidentūros. Nuo pat jos sukūrimo pirmininkaujanti Vyskupija buvo atsakinga už daugelį laikinųjų Bažnyčios reikalų. Tarp jų buvo Bažnyčios narių dešimtinių, atnašų ir paaukojimų surinkimas, paskirstymas ir apskaita, pagalbos vargstantiems programų administravimas, maldos namų projektavimas, statyba ir priežiūra, narystės dokumentų auditas ir perdavimas. Pirmininkaujančiais vyskupais išrenkami vyrai, pasižymintys verslo ir vadybos įgūdžiais bei religiniu pasišventimu.

Dabartinis Bažnyčios pirmininkaujantis vyskupas yra vyskupas Žeralis Kusė, o jo patarėjai – vyskupas Dynas M. Deivisas ir vyskupas V. Kristoferis Vadelis.
 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.