Tema

Poligamija (daugpatystė)

Šiais laikais poligamijos praktika Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje yra griežtai uždrausta. Poligamija, arba, tiksliau, poliginija, arba daugiau nei vienos moters santuoka su vienu vyru, buvo Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios mokymuose apie pusę amžiaus. Ši praktika buvo pradėta Džozefo Smito laikais, bet apie ją tapo viešai ir plačiai žinoma Brigamo Jango laikais.

Be šiame puslapyje pateiktos informacijos, daugiau galite rasti išsamiose apybraižose LDS.org svetainėje (tik anglų kalba):

1831 metais Bažnyčios įkūrėjas Džozefas Smitas su malda kreipėsi į Dievą dėl senovėje Senojo Testamento laikais praktikuotos daugpatystės. Tada jis gavo dieviškus nurodymus atkurti šią praktiką kaip religinį principą.

19-jame amžiuje pastarųjų dienų atsivertusieji buvo užaugę tradiciniuose monogaminiuose namuose, ir jiems buvo sunku priimti idėją, kad vyras gali turėti daugiau nei vieną žmoną. Jiems tai buvo taip pat svetima, kaip šiuolaikiniame vakarų pasaulyje tai būtų svetima daugeliui šeimų. Net Brigamas Jangas, kuris vėliau turėjo daug žmonų ir vaikų, prisipažino, kad iš pradžių daugpatystė jį baugino.

Vėliau, 1890 metais ketvirtasis Bažnyčios prezidentas Vilfordas Vudrafas gavo tai, ką pastarųjų dienų šventieji laiko apreiškimu, kuriame Dievas atšaukė įsakymą praktikuoti daugpatystę. Jis išleido rašytinę deklaraciją Bažnyčios nariams ir visuomenei, vėliau tapusią žinomą kaip „Manifestas“, kuri sustabdė daugpatystės praktikavimą.

Šiais laikais Bažnyčios nariai jaučia pagarbą ir vertina ankstyvosiomis Bažnyčios dienomis praktikavusiųjų poligamiją aukas. Tačiau dabar Bažnyčioje ši praktika yra uždrausta, ir niekas negali ją praktikuoti ir likti nariu.

Bažnyčios doktrinos standartas yra monogamija, kaip ir buvo visada, kaip užrašyta Mormono Knygoje (Jokūbo kn. 2): „Todėl, mano broliai, paklausykite manęs ir įsiklausykite į Viešpaties žodį: Niekas iš jūsų neturės daugiau kaip vieną žmoną; o sugulovės neturės nė vienos; […] Nes, jei panorėsiu, – sako Pulkų Viešpats, – išauginti sau sėklą, aš įsakysiu savo žmonėms; kitais atvejais jie vadovausis šituo.“

Kitaip tariant, elgesio standartas Viešpaties žmonėms yra monogamija, nebent Jis nurodytų kitaip. Pastarųjų dienų šventieji tiki, kad ta išimtis buvo metas, kai Bažnyčia praktikavo poligamiją.

Poligaminės grupės Jutoje ir už jos ribų dažnai klaidina atsitiktinius stebėtojus ir besilankančius naujienų reporterius. Praktikuojantieji poligamiją ir jų organizacijos Jungtinių valstijų vakarinėje dalyje ir Kanadoje niekuo nėra susiję su Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, nežiūrint į tai, kad terminas „mormonas“ – visuotinai suprantamas kaip pastarųjų dienų šventųjų pravardė – kartais klaidingai yra taikomas ir jiems.

Papildomi šaltiniai

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.