Tema

Politinis neutralumas

Bažnyčios misija yra skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją, o ne rinkti politikus. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia politinių partijų atžvilgiu yra neutrali. Tas pats yra visose šalyse, kur yra įkurta Bažnyčia.

Ko Bažnyčia nedaro:

 • Neremia, neskatina ir nerodo nepritarimo politinėms partijoms, kandidatams ar platformoms.
 • Neleidžia naudoti savo pastatų, narių sąrašų ar kitų išteklių politiniams partijų tikslams.
 • Nebando nukreipti narius balsuoti už konkretų kandidatą arba partiją. Šių taisyklių laikomasi nepriklausomai nuo to, ar kandidatas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios narys.
 • Nenurodinėja ir nediktuoja savo politikos vyriausybės vadovams.

Ką Bažnyčia daro:

 • Ragina savo narius, kad šie būtų atsakingi savo bendruomenių piliečiai, įskaitant domėjimąsi rinkimų debatais ir balsavimu.
 • Atsižvelgdama į skirtingą savo narių praeitį bei patirtį ir į tai, kad jie gali turėti skirtingą nuomonę partiniais politiniais klausimais, Bažnyčia tikisi, kad jos nariai viešai ir civilizuotai dalyvaus politiniame procese.
 • Prašo, kad kandidatai neduotų preteksto žmonėms manyti, kad jų kandidatūrą ar platformą remia Bažnyčia.
 • Kaip institucija pasilieka sau teisę nepartiniu būdu spręsti klausimus, kuriuos mano esant svarbius bendruomenei arba turinčius moralinių pasekmių, galinčių paveikti Bažnyčios narių interesus.

Jungtinėse valstijose, kur gyvena beveik puse pastarųjų dienų šventųjų, yra įprasta, kad kiekvienų rinkimų šalyje metu Bažnyčia išsiunčia laišką, skatinantį narius balsuoti, bet pabrėžiantį Bažnyčios neutralumą partinės politikos klausimais, kuris yra perskaitomas visose bendruomenėse.

Santykiai su valdžia

Išrinkti pareigūnai pastarųjų dienų šventieji priima savarankiškus sprendimus ir nebūtinai sutinka vienas su kitu ir netgi su oficialia Bažnyčios nuomone. Nors ji gali perduoti savo nuomonę jiems taip pat, kaip ir kitiems išrinktiems pareigūnams, ji pripažįsta, kad šie pareigūnai turi rinktis patys, priimdami pačius geriausias sprendimus ir atsižvelgdami į rinkėjus, kuriems atstovauti jie buvo išrinkti.

Valdžios vaidmuo. Šiuolaikinių Raštų nuorodos: Doktrinos ir Sandorų 134 skyrius 

Pirmininkaujančių Bažnyčios pareigūnų dalyvavimas politinėse partijose

2011 metų birželio 16 d. Pirmosios Prezidentūros laiške naujojo rinkimų sezono pradžioje buvo pakartotinai patvirtinta ir išsamiau paaiškinta Bažnyčios užimama politinio neutralumo pozicija. Ji taikoma visiems nuolatiniams visuotiniams įgaliotiniams, visuotiniams pagalbinių organizacijų vadovams, misijų prezidentams ir šventyklų prezidentams. Šios taisyklės negalioja nuolatiniams Bažnyčios darbuotojams.

Visuotiniai įgaliotiniai ir visuotiniai Bažnyčios pareigūnai ir jų žmonos, ir kiti nuolat tarnaujantys dvasiniai vadovai neturėtų dalyvauti politinėse kampanijose, įskaitant kandidatų rėmimą, lėšų rinkimą, kalbėjimą palaikant ar kitaip remiant kandidatus arba jų finansinį rėmimą.

Kadangi kraštuose tarnaujantys Septyniasdešimties nariai, kuolų prezidentai ir vyskupai nėra nuolatiniai pareigūnai, jie gali laisvai prisidėti ir darbuotis partijų komitetuose ir kitaip remti pasirinktus kandidatus, suprasdami, kad jie:

 • Veikia kaip individualūs demokratinės visuomenės piliečiai ir neturi duoti prielaidų manyti ar kitaip tvirtinti, kad jų veiksmai ar parama kaip nors atstovauja bažnyčiai.
 • Politinės reklamos tikslams negali naudoti Bažnyčios blankų, Bažnyčios surinktų adresų sąrašų ar el. pašto sistemų ir pačių Bažnyčios pastatų.
 • Negali dalyvauti pinigų rinkimo ir kitose kampanijose, nukreiptose į jiems, kaip dvasininkams, pavaldžius Bažnyčios narius.

Papildomi šaltiniai

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.