Pranešimas spaudai

Pasauliniame šeimų kongrese vyresnysis Balardas kalba apie tradicinės santuokos svarbą

Apaštalas kalba apie supratimo, meilės ir atjautos poreikį

Spalio 27 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis M. Raselas Balardas kalbėjo Solt Leik Sityje vykusiame Pasauliniame šeimų kongrese. Į šią keturių dienų konferenciją susirinko keli tūkstančiai dalyvių ir 185 kalbėtojai – mokslininkai, tyrėjai ir religiniai vadovai.

„Visuomenė, įstatymas ir populiarioji nuomonė gali keistis, bet mes žinome, kad visuomenės išgalvota šeimos versija negali pakeisti ir nepakeis tikslo ir plano, kuriuos Dievas nustatė savo vaikams“, – sakė vyresnysis Balardas savo įžanginėje kalboje parodydamas, kaip glaudžiai pastarųjų dienų šventųjų teologija yra susijusi su tradicine šeima.

„Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame santuokos ir vaikų vis labiau nepaisoma, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra ne viena pripažįstanti tradicinę šeimą kaip vieną iš svarbiausių jos doktrininių elementų“, – sakė jis pridurdamas, kad popiežius Pranciškus, Pietų Baptistų Konvencija ir kitos bažnyčios bei žymūs krisčionių vadovai taip pat pasisako už tradicinę šeimą.

Vyresnysis Balardas paaiškino Bažnyčios poziciją dėl santuokos, kuri prieš 20 metų buvo išdėstyta dokumente „Šeima. Pareiškimas pasauliui“. Jis sakė: „Ši doktrina paaiškina tvirtą mūsų poziciją dėl šeimos. Taip pat manome, kad visiems žmonėms turime padėti su meile, supratimu ir atjauta.“

Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo pasirašytas pareiškimas byloja, kad „santuoka tarp vyro ir moters įsteigta Dievo ir kad šeima yra Kūrėjo plano Jo vaikų amžinajam likimui šerdis“.

Taip pat vyresnysis Balardas pabrėžė šventyklų svarbą pastarųjų dienų šventiesiems. „Pastarųjų dienų šventiesiems labai svarbios yra šventyklos, nes jose poros yra sujungiamos „laikui ir visai amžinybei,“ o ne tik „kol mirtis jus išskirs“.

„Turime  visomis įmanomomis priemonėmis stiprinti ir saugoti savo tikėjimą, šeimą bei laisvę. Kai kurie aktyviai stengiasi atimti iš mūsų šias teises“, – sakė jis.

Vyresnysis Balardas taip pat paskatino klausytojus „ištiesti draugystės ranką tiems, su kurių nuomone nesutinkame“. Jis pacitavo Bažnyčios pritarimą neseniai išleistam Jutos vyriausybės įstatymui, ginančiam lesbietes, gėjus, biseksualus ir transverstitus nuo atleidimo iš darbo ar atsisakymo apgyvendinti dėl jų seksualinės orientacijos. Tas įstatymas taip pat gina religijos laisvę.

„Eidami į kompromisą ir reikšdami meilę visiems Dievo vaikams, mūsų broliams ir seserims, galime sukurti ramų įvairiaspalvį tikėjimų ir idealų gobeleną“, – sakė vyresnysis Balardas. „Atminkite, kad susituokę ar vieniši – galiausiai visi esame unikalūs didžiulio Dievo plano elementai.“

Ankstesniais metais Pasaulinis šeimų kongresas buvo rengtas Sidnėjuje, Madride ir Amsterdame.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.