Vadovo biografija

Prezidentas M. Raselas Balardas

Vyresnysis M. Raselas Balardas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys. Jis tarnauja apaštalu nuo 1985 m. spalio 6 d., keliaudamas per pasaulį ir mokydamas Bažnyčios narius bei vadovaudamas kasdieniuose pasaulinės Bažnyčios reikaluose.

 

Jis gimė Solt Leik Sityje, Jutos valst., 1928 m. spalio 8 d. Melvino R. ir Žeraldinos Smit Balardų šeimoje. Studijavo Jutos Universitete.

Būdamas jaunuoliu, jis tarnavo Bažnyčios misijoje, Anglijoje, kur buvo patarėju misijos prezidentūroje. Taip pat jis du kartus tarnavo vyskupu.

1974 m. buvo pašauktas Kanados Toronto misijos prezidentu, kuriuo tarnaudamas 1976 m. balandį buvo pašauktas į Pirmąjį Septyniasdešimties kvorumą. Būdamas Septyniasdešimties nariu, paskirtuose regionuose kuravo ir mokė vadovus. Vėliau, nuo 1980 m. vasario iki 1985 m. spalio, jis tarnavo Septyniasdešimčių kvorumo prezidentūros nariu, prižiūrėdamas Bažnyčios Septyniasdešimčių kvorumus. Didžioji jo tarnavimo dalis buvo sutelkta į misionierišką darbą.

Iki pašaukimo nuolatiniu Bažnyčios vadovu Vyresnysis Balardas buvo dalininkas automobilių, nekilnojamojo turto ir investicijų versluose. Jis tarnavo daugelyje Bažnyčios ir municipalinių komitetų bei valdybų.

1951 m. rugpjūčio 28 d. Solt Leiko šventykloje vedė Barbarą Boven. Juodu turi du sūnus ir penkias dukras.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.