Tema

Santuoka

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia tiki, kad santuoka yra šventa ir paskirta Dievo dar prieš pasaulio sutvėrimą. Ši doktrina yra išdėstyta Bažnyčios dokumente, pavadintame „Šeima. Pareiškimas pasauliui“. Jame sakoma:

„Šeimą įsteigė Dievas. Santuoka tarp vyro ir moters yra esminė Jo amžinojo plano dalis. Vaikams duota teisė gimti santuokoje ir būti auklėjamiems tėvo ir motinos, kurie ištikimai gerbia savo santuokos įžadus.“

Pastarųjų dienų šventiesiems santuoka yra amžina. Ryšys tarp vyro ir žmonos neturi baigtis jiems mirus. Ši ilgalaikė perspektyva paaiškina, kodėl Bažnyčia taip akcentuoja santuoką ir šeimos ryšius. Šventyklos sandoros, sekmadieninis garbinimas, socialinės veiklos ir materialiniai ištekliai – viskas skirta šeimos gerovei. Pastarųjų dienų šventųjų bendruomenė stipri tiek, kiek stiprios jos šeimos. Šeima taip pat yra visuomenės širdis.

Tūkstančius metų stipri šeima buvo pagrindinis visuomenės vienetas, ateities kartoms perduodantis moralinę stiprybę, tradicijas ir vertybes, palaikančias civilizacijos gyvavimą. Tėvo ir motinos vadovaujamos stiprios, stabilios šeimos yra visuomenės ramstis. Bet ne visi pasirenka tuoktis ar turi tokią galimybę. Visos šeimos atrodo skirtingos, ir visuomenė stiprėja tada, kai žmonės įsipareigoja rūpintis tais, už kuriuos jie yra atsakingi.

Santuoka yra kur kas daugiau nei sutartis, patvirtinanti meilę ir pareigas tarp vyro ir moters. Ji taip pat skirta padėti tėvams auginti vaikus ir mokyti juos tapti atsakingais suaugusiais. Per amžius įvairios vyriausybės pripažino, kad santuoka būtina norint išsaugoti socialinį stabilumą ir gyvybės tęstinumą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.