Naujienos

Prezidento Nelsono vilties žinia COVID-19 įkarštyje

Prezidentas ragina pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais

    

Mano mylimi broliai ir seserys, gyvename nuostabiame amžiuje, kai nuolat matome Viešpaties ranką Jo vaikų gyvenime. Mūsų dangiškasis Tėvas ir Jo Sūnus Jėzus Kristus pažįsta mus, myli ir rūpinasi mumis. Tuo galime būti tikri.

Tuo pat metu, kaip jūs puikiai žinote, mes, kaip pasaulinė Bažnyčia, susiduriame su neeiliniu iššūkiu. COVID-19 virusas ir jo sukeliama liga paveikė tūkstančius gyvenimų ir sutrukdė daugelį įprastų rutinų. Meldžiamės už tuos, kurie kenčia, ir už tuos, kurie prarado mylimus žmones.

Po pamaldaus apsvarstymo ir dėl nuoširdaus noro dalyvauti šio iššūkio sprendime, neseniai atlikome daug laikinų Dievo garbinimo ir tarnavimo Viešpačiui pakeitimų. Esame labai dėkingi už jūsų tikėjimą, maldas, bendradarbiavimą ir supratimą.

Šie neeiliniai iššūkiai praeis savo laiku. Ir toliau optimistiškai žvelgiu į ateitį. Žinau, kokius didelius ir nuostabius palaiminimus Dievas turi paruošęs tiems, kurie Jį myli ir Jam tarnauja. Matau visapusiško Jo rankos veikimo įrodymą šiame šventame darbe.  Taigi, šiuo neramiu metu būkite paguosti šiuo Gelbėtojo pažadu.  Jis sakė (citata): „Aš, Viešpats, esu įpareigotas, kai jūs darote, ką aš sakau.“ (Citatos pabaiga)

Pažadu jums, kad džiaugsmas visada pasiekiamas visiems, kurie išgirs Jį ir laikysis Jo įstatymų.

Broliai ir seserys, pasirūpinkite savimi ir savo artimaisiais. Ir ieškokite galimybių padėti tiems, kurie jus supa, yra šalia ar toli nuo jūsų. Turime didelę privilegiją tarnauti savo kaimynams, kad ir kur jie gyvena.

Laikini mūsų įprastos rutinos pakeitimai gali suteikti papildomo laiko patirti, koks vertingas gali būti į namus orientuotas Evangelijos mokymasis. Nedvejodami pasinaudokite naujais Mormonų knygos filmukais ir kitomis technologijomis, skirtomis studijuoti Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Visi laukiame Visuotinės konferencijos. Joje dėmesį sutelksime į Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės Sugrąžinimą.  Evangelija suteikia vilties ir pagalbą neramiame pasaulyje.

Myliu jus. Meldžiuosi dėl jūsų. Pažadu jums, kad gausite paguodą ir ramybę, jei ir toliau klausysite Jo. 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.