Pranešimas spaudai

Visame pasaulyje laikinai įvedami garbinimo šventyklose pakeitimai

Pakeitimai nuo 2020 m. kovo 16 d. įsigalioja visose pasaulio šventyklose

 

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas 2020 m. kovo 13 d. Bažnyčios nariams visame pasaulyje išsiuntė tokį laišką.

Brangūs broliai ir seserys!

Sparčiai besikeičiančios sveikatos sąlygos visame pasaulyje kelia vis didesnį susirūpinimą. Daugelis vyriausybių nustatė apribojimus, dėl kurių reikėjo laikinai uždaryti keletą šventyklų. Tokius apribojimus pamaldžiai stengdamiesi suderinti su būtinybe tęsti šventyklos darbą, nusprendėme imtis šių laikinų pakeitimų, kurie nuo 2020 m. kovo 16 d. įsigalioja visose šventyklose visame pasaulyje.

Ten, kur vyriausybiniai ar kiti viešųjų ir (arba) religinių susibūrimų apribojimai iš esmės užkerta kelią bet kokiam šventyklos darbui, vikarinės ir gyvųjų apeigos bus laikinai sustabdytos.

Ten, kur vyriausybiniai ar kiti apribojimai užkerta kelią ne visam šventyklos darbui, iš anksto susitarus ir kiek leis pajėgumai bus atliekamos šios šventyklos apeigos: vyro ir žmonos užantspaudavimo apeigos, vaiko užantspaudavimo su tėvais apeigos, gyvųjų pradinės ir endaumento apeigos. Vikarinės šventyklos apeigos laikinai nebus atliekamos.

Visi svečių namai bus uždaryti.

Registruodamiesi gyvųjų apeigoms Bažnyčios nariai gaus nurodymus. Su jau užsiregistravusiais asmenimis susisieks šventyklos personalas.

Visose šventyklose bus imtasi veiksmų ligos plitimo rizikai sumažinti, įskaitant šventyklos personalo mažinimą, svečių ribojimą gyvųjų apeigose ir atitinkamų nurodymų laikymąsi bendraujant su lankytojais.

Šventyklų prezidentūroms bus pateikta papildoma informacija, o prireikus bus atliekami tolimesni pakeitimai.

Mes nekantraudami laukiame to laiko, kai šventyklos galės vėl veikti visu pajėgumu ir šventyklos darbo palaiminimai bus vėl prieinami nariams ir jų protėviams.

Nuoširdžiai

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.