Pranešimas spaudai

Laikinai stabdomi visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai visame pasaulyje

Vietiniai vadovai tarsis, kaip bent kartą per mėnesį nariams suteikti sakramentą

 

Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų kvorumas 2020 m. kovo 12 d., išsiuntė šį laišką Bažnyčios nariams visame pasaulyje.

Brangūs broliai ir seserys!

Kaip žadėjome 2020 m. kovo 11 d. laiške, mes ir toliau stebime visame pasaulyje besikeičiančias aplinkybes, susijusias su COVID-19. Apsvarstėme vietos Bažnyčios vadovų, vyriausybės pareigūnų ir medicinos specialistų patarimus ir siekėme gauti Viešpaties nurodymus šiais klausimais. Dabar pateikiame šiuos atnaujintus nurodymus.

Pradedant nuo dabar visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai visame pasaulyje yra laikinai sustabdomi, kol nebus pranešta apie kitokį sprendimą. Tai apima:

  • Kuolų konferencijas, vadovų konferencijas ir kitus gausiai lankomus susirinkimus.
  • Visas viešas pamaldas, įskaitant sakramento susirinkimus.
  • Skyrių, apylinkių ir kuolų veiklas.

Jei įmanoma, visi svarbiausi vadovų susirinkimai turi būti organizuojami pasitelkus technologijas. Konkrečiais klausimais galite kreiptis į vietinius kunigijos vadovus. Bus duoti su kitais klausimais susiję nurodymai.

Vyskupai turėtų pasitarti su savo kuolo prezidentu ir nuspręsti, kaip bent kartą per mėnesį nariams suteikti sakramentą.

Skatiname narius per tarnystę rūpintis vienus kitais. Turime sekti Gelbėtojo pavyzdžiu ir laiminti bei stiprinti kitus.

Liudijame apie Viešpaties meilę šiuo neramiu metu. Jis palaimins jus, kad atrastumėte džiaugsmą, kai iš visų jėgų bet kokiomis aplinkybėmis stengsitės gyventi pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Nuoširdžiai

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.