Pranešimas spaudai

Laiškas apie COVID-19 poveikį gausiems narių susirinkimams

Nuo 2020 m. kovo 16 d. bus atidėti dideli susibūrimai Azijos, Azijos Šiaurės, Europos, Europos Rytų, Jungtinių Valstijų ir Kanados kraštuose

 

Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų kvorumas trečiadienį, 2020 m. kovo 11 d., išsiuntė šį laišką Bažnyčios nariams visame pasaulyje. Bažnyčios vadovai paskelbė apribojimus gausiems narių susirinkimams. (Taip pat žr. du kitus trečiadienį išsiųstus Pirmosios Prezidentūros laiškus, kuriuose kalbama apie apie svarbius tarnavimo misionierių rengimo centruose pakeitimus ir apie 2020 m. balandžio visuotinės konferencijos formato pakeitimus.)

Brangūs broliai ir seserys,

Neseniai paskelbę pranešimą, keičiantį dalyvavimą 2020 m. balandžio visuotinėje konferencijoje, pateikiame šiuos nurodymus dėl gausių Bažnyčios narių susibūrimų.

Išnagrinėję pasaulio vyriausybių, bažnytinių ir medicinos organizacijų vadovų patarimus ir pamaldžiai juos apsvarstę, atidėsime kuolų ir vadovų konferencijas ir kitus gausius susibūrimus COVID-19 viruso paveiktuose Bažnyčios kraštuose, įskaitant šiuos:

  • Azijos
  • Azijos Šiaurės
  • Europos
  • Europos Rytų
  • Visus kraštus Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje

Šie laikini pakeitimai įsigalios 2020 m. kovo 16 d. Dideli susibūrimai kitose pasaulio vietose gali vykti kaip įprasta, nebent kitaip nurodytų su savo vadovais pasitarusios kraštų prezidentūros.

Kassavaitinių pamaldų, veiklų ir kitų susirinkimų klausimais nariai turėtų vadovautis savo vietinių vadovų, kurie gaus nurodymus įprastu būdu, patarimais.

Situacijai keičiantis, šiuo klausimu pateiksime tolesnes rekomendacijas.

Nuoširdžiai,

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.