Pranešimas spaudai

Informacija apie COVID-19 įtaką misionierių tarnybai

Įgyvendinus laikinus pakeitimus misijos pašaukimai ir toliau vyks visame pasaulyje, kai bus atlikti laikini pakeitimai

 

Dalijimasis Jėzaus Kristaus Evangelija Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai ir toliau bus šventas prioritetas, net ir dabartinėmis su COVID-19 pandemija susijusiomis aplinkybėmis. Mes toliau stebime jos plitimą ir poveikį misionieriams visame pasaulyje. Labai rimtai žiūrime į misionierių ir tų, kuriuos jie moko, sveikatą ir saugumą. Prisitaikome prie nuolat kintančių sąlygų.

Misionieriai ir toliau bus šaukiami tarnauti ir paskiriami dirbti misijose visame pasaulyje. Misionierių rekomendacijos toliau bus priimamos, ir misionieriai toliau bus skiriami tarnauti visame pasaulyje.

Be to, Bažnyčios vadovai įgyvendina kai kuriuos laikinus misionierių tarnybos pakeitimus. Siekiant maksimalaus saugumo padaryti šie pakeitimai:

  • Jauni misionieriai, turintys sveikatos problemų, ir pagyvenę misionieriai gali būti atleisti iš tarnybos.
  • Tarnyba pradedantys misionieriai, kurie negali keliauti į jiems paskirtą misiją, gali būti paskirti į kitą misiją.
  • Siekiant prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių sąlygų, jauni misionieriai vyresnieji, šiuo metu tarnaujantys misijose Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje, kurie baigtų savo misiją iki 2020 m. rugsėjo 1 d., gali būti atleisti po to, kai bus pratarnavę 21 mėnesį.
  • Kai kurie misionieriai gali būti laikinai paskirti į kitą vietą.

Jauni misionieriai, kuriems pirmiausia reikia dirbti iš savo butų, ir toliau mokys žmones naudodamiesi technologijomis, studijuos Raštus ir „Skelbti mano Evangeliją“, mokysis kalbų, šeimos istorijos, internetu tarnaus bendruomenei ir užsiims kita misijos prezidento nurodyta veikla. Be to, misionieriai raginami dažnai palaikyti ryšį su savo šeima ir naudotis galimybėmis palikti savo butus pasimankštinti ir įkvėpti gryno oro, laikantis nurodymų dėl išmintingų asmeninių kontaktų.

Bažnyčios vadovai ir toliau stebės aplinkybes ir, prireikus, imsis tolesnių pakeitimų. Mes, kaip Bažnyčia, reiškiame meilę ir dėkingumą visiems misionieriams, kurie stengiasi mokyti Jėzaus Kristaus Evangelijos ir dalijasi Jo meile visur, kur tarnauja.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.