Pranešimas spaudai

Papildomi 2020 m. balandžio mėn. visuotinės konferencijos pakeitimai

Pirmoji prezidentūra kiekvieną sesiją ves iš mažos susirinkimų erdvės Šventyklos aikštėje. Muzika konferencijai buvo įrašyta iš anksto.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas 2020 m. kovo 19 d. išsiuntė šį laišką Pastarųjų dienų šventiesiems visame pasaulyje. Žr. naujausią informaciją apie tai, kaip COVID-19 paveikia šventuosius visame pasaulyje.

Brangūs broliai ir seserys,

Matydami daug pokyčių visame pasaulyje dėl COVID-19 pandemijos, pakoregavome misionierių tarnavimą, šventyklos darbą ir susirinkimų bei garbinimo būdus.

Pastarosiomis dienomis ekspertai iš viso pasaulio parengė naujas gaires. Pasitarę kaip Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas manome, kad yra išmintinga papildomai keisti 2020 m. balandžio mėn. visuotinės konferencijos formą.

Kiekviena sesija bus transliuojama iš mažos auditorijos šventyklos aikštėje. Pirmoji Prezidentūra pirmininkaus ir ves šias sesijas, o jose dalyvaus tik tie, kurie buvo pakviesti kalbėti ar melstis. Muzika konferencijai buvo įrašyta iš anksto.

Atlikdami šiuos pakeitimus manome, kad galime padėti tiems, kurie stengiasi sulėtinti šios pandemijos plitimą ir poveikį. Esame už juos dėkingi ir toliau dėl jų meldžiamės. Esame sujaudinti girdėdami apie daugybę atvejų, kai tarnaujama stokojantiems šiais netikrumo laikais. Meldžiamės, kad Dangiškasis Tėvas skirtų jums rinktinius palaiminimus.

Tai bus nuostabi konferencija. Minėdami Jėzaus Kristaus Evangelijos sugrąžinimą ir siekdami išgirsti Jį, girdėsime tiesos, vilties ir įkvėpimo žinias.

Nuoširdžiai,

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.