Pranešimas spaudai

Kalbėtojai pasaulinėje Bažnyčios konferencijoje ragina auginti tikėjimą ir rūpintis kitais

Sekimas Jėzumi Kristumi atneš ramybę sunkiais laikais. Drauge tai įpareigoja rūpintis vargšais ir Žeme. Šių pranešimų klausėsi tūkstančiai ištikimųjų, susirinkusių Solt Leik Sityje į Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinę konferenciją, ir dar milijonai kitų, kurie visame pasaulyje šią konferenciją stebėjo internetu.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinės konferencijos vyksta kas šeši mėnesiai. Visuotiniai Bažnyčios vadovai kalba nariams ir draugams visame pasaulyje. 2022 m. spalio 1–2 d. vykusios penkios konferencijos sesijos buvo tiesiogiai transliuojamos 70-ia kalbų.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas kvietė susirinkusiuosius rasti atilsį nuo šio pasaulio įtampos, netikrumo ir kančių tvirtai įsipareigojus sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu.

Gyvenimas Jo būdu atneša džiaugsmą ir ramybę, o Viešpats žmones taip gyventi kviečia švelniai, su gerumu ir meile, sakė Dž. Anetė Denis. Sesuo Denis tarnauja pirmąja patarėja Paramos bendrijos, Bažnyčios moterų organizacijos, visuotinėje prezidentūroje.

Jėzaus Kristaus šviesa ir Dvasia visus veda padėti vargšams ir nelaimės ištiktiesiems visame pasaulyje, sakė prezidentas Dalinas H. Ouksas, pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje. Jis dar kartą pabrėžė Bažnyčios misiją bendradarbiauti su kitomis labdaros organizacijomis siekiant pasauliniu mastu teikti humanitarinę pagalbą kenčiantiesiems.

Tarp šioje konferencijoje kalbėjusiųjų buvo keletas europiečių. 

Vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo pristatė pertvarkytą pastarųjų dienų šventųjų jaunimo (nuo 11 iki 18 metų) vadovėlį. Naujasis vadovėlis „Jaunimo stiprybės vardan. Pasirinkimų vadovas“ paremtas Evangelijos principais, valios laisve ir įkvėpimu. „Geriausias vadovas, kokį tik galite turėti rinkdamiesi, yra Jėzus Kristus. Jėzus Kristus yra jaunimo stiprybė“, – mokė Vokietijoje gimęs vyresnysis Uchtdorfas.

Rūpinimasis Žeme ir savo natūralia aplinka yra šventa pareiga, kurią žmonijai suteikė Dievas, teigė Žéraldas Kozé, Bažnyčios pirmininkaujantysis vyskupas. Jis rekomendavo rinktis tokį gyvenimo būdą ir elgesį, kurie gerbtų Dievo kūrinius. Vyskupas Kozé kilęs iš Bordo.

Vyresnysis Hansas T. BoumasSeptyniasdešimties šeštadienio popietinėje sesijoje sukalbėjo maldą. Maldoje jis prašė Dievą padėti tikintiesiems suprasti savo pašaukimą ir darbo dalį pasaulyje. Vyresnysis Boumas gimė Amsterdame. Šiuo metu jis tarnauja Bažnyčios Šiaurės Europos krašto, kurio valdyba Londone, prezidentu.

Konferencijos metu Bažnyčios nariai palaikė vadovybėje atliktus pakeitimus. Aštuoni visuotiniai Septyniasdešimčių įgaliotiniai buvo atleisti ir jiems suteiktas garbės nario vardas. Buvo pašaukti šeši nauji Septyniasdešimčių nariai kraštuose, tarp kurių Bernhardas Cysla iš Jakobviuleshaimo Vokietijoje ir Ivas S. Vaidmanas iš Burgdorfo Šveicarijoje.

Septyniasdešimčių nariai Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje tarnauja kaip „ypatingieji liudytojai“ ir padeda Dvylikai Apaštalų tam tikroje geografinėje vietovėje „staty[ti] bažnyčią ir tvarky[ti] visus jos reikalus“.

Baigiamojoje konferencijos sesijoje prezidentas Raselas M. Nelsonas paskelbė apie planus statyti dar 18 šventyklų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.