Naujienos

Bažnyčia Solt Leik Sityje organizuoja renginius Jungtinių Tautų konferencijai

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovai Solt Leik Sityje organizuoja renginius, susijusius su 68-ąja Jungtinių Tautų pilietinės visuomenės konferencija. Ateinančias kelias dienas tūkstančiai dalyvių lankysis Jutos sostinėje – pirmajame JAV mieste, kuriame šis kasmetinis renginys bus organizuojamas ne Jungtinių Tautų (JT) būstinėje Niujorke.

Konferencijos metu, kuri vyks „Salt Palace“ konferencijų centre, „Latter-day Saint Charities“, Bažnyčios humanitarinės pagalbos organizacija, bendradarbiaudama su „Feeding Children Everywhere“, „American Airlines“ ir „JustServe“, stokojantiems vaikams paruoš 375000 maisto davinių.

 

Sesuo Šeron Jubenk, „Latter-day Saint Charities“ prezidentė ir pirmoji patarėja visuotinėje Paramos bendrijos prezidentūroje sakė: „Mane labai nustebino atėjusių žmonių gausa. Yra žmonių, kuriems stinga maisto, tad visai nesudėtinga mums visiems susiburti ir ką nors dėl to padaryti“.

„Mums svarbu suartinti žmones. … Būtent taip parodai, kad myli Dievą ir myli savo artimą“ – pridūrė sesuo Jubenk.

Organizacijos „Feeding Children Everywhere“ generalinis direktorius Deivas Grynas sakė: „To nebūtume galėję padaryti be savanorių pagalbos. Matome, kad dėl nepakankamų pajamų daug amerikiečių šeimų sunkiai geba parūpinti maisto savo stalui“.

Organizacijos „Lifting Hands International“ savanorė Sara Parson aiškino: „Džiaugiamės šia galimybe ateiti ir nuveikti ką nors iš tikrųjų prasmingo“.

Markas Maksfildas iš Solt Leiko „Rotary“ klubo sakė: „Šiandien sutikau žmonių iš viso pasaulio. Manau, kad ši konferencija skirta ne kažkam padovanoti žuvies vienai dienai, bet padėti žmonėms išmokti žvejoti visą gyvenimą“.

Alison Smeil, JT pasaulinių ryšių vyriausioji pasekretorė, antradienį padėjusi su maisto daviniais, sakė: „Šios pastangos yra labai gerai organizuotos, nes įtraukta pati bendruomenė. Tikrai manau, kad pagrindinis žmogaus instinktas yra padėti kitiems žmonėms. … Tai yra vienas iš būdų susiorganizuoti šiam darbui“.

Vyresnysis Alenas D. Heinia iš Septyniasdešimties kvorumo sakė: „Buvo tikrai nuostabu, kad ji nutarė čia atvykti ir pamatyti, kas vyksta su šiuo tarnavimo projektu. Manau, kad reikia visiems leisti pamatyti, ką gali padaryti žmonės, kai jie susivienija, kai jiems rūpi kažkas tokio svarbaus, kaip vaikų pamaitinimas“. Tiesą sakant, jis išreiškė padėką visiems savanoriams.

Jungtinės Tautos „Latter-day Saint Charities“ organizacijai suteikė ECOSOC (Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos) statusą. „JustServe“ naudojama kaip priemonė padėti įdarbinti bendruomenės savanorius šiam tarnavimo projektui.

Šių metų konferencijos tema – tvarių ir bendradarbiaujančių miestų bei bendruomenių kūrimas.

Sabita Gyr, Indijos dvasinio judėjimo „Brahma Kumaris“ NVO atstovė JT, sakė: „Jei ką nors dirbate iš širdies, o ne tiesiog spontaniškai, tai gausis tvarus rezultatas“.

Antradienio vakarą Šventyklos aikštės Tabernakulio choras surengė privatų koncertą konferencijų centre susirinkusiems konferencijos dalyviams.

Sesuo Jubenk antradienio rytą dalyvavo teminėje pilietinės visuomenės sesijoje, kurioje aptarė pasirengimą nelaimėms bendruomenės lygiu. „Dėl savo 21 metų patirties esu įsitikinusi, kad bet kas gali padaryti kažką nedideliu mastu“.

Ji tęsė: „Vienur tai gali būti prašmatnūs 72 valandų rinkiniai, kuriuos kažkur laikome. Kitur tai gali būti kasdien valgomų ryžių supilstymas į plastikinius limonado butelius ir laikymas po lova laikams, kuomet ims trūkti maisto ir vandens“.

„Nuoširdžiai džiaugiamės matydami šį platų tautų ir organizacijų ratą, susivienijusį tam, kad šis pasaulis būtų geresnė vieta visai žmonijai“ – trečiadienio popietę per baigiamąją konferencijos plenarinę sesiją pasakė vyskupas Žeraldas Kosė iš Pirmininkaujančios Vyskupijos.

„Kaip ir mūsų planetos apsaugai reikia prasmingų asmeninio aukojimosi formų, taip ir mes galime aukotis, kad išlaikytume ir įtrauktume aplinkinius, kad ir kokie jie būtų“ – kalbėjo vyskupas Kosė.

Jis pridūrė: „Šiandien čia esančiam jaunimui galiu pasakyti, kad savo ryžtu kitiems palengvinti gyvenimą jūs mane labai įkvepiate. Rodykite mums kelią; neškite estafetę; žiūrėkite, kad negestų liepsna; nukreipkite savo entuziazmą; raskite būdų tarnauti savo kaimynystėse, bendruomenėse, miestuose, šalyse ir kongregacijose. Tarnaukite tiek savo šalyje, tiek ir užsienyje. Taip darydami jūs laiminsite ne tik sutiktuosius, bet ir save pačius“.

Vyskupas Kosė pranešė, kad konferencijos metu virš 4000 savanorių paruošė beveik 501000 maisto davinių, o tai beveik 126000 maisto davinių viršijo šiame tarnavimo projekte užsibrėžtą tikslą.

Konferencijos metu dalyviai taip pat turėjo galimybę aplankyti Bažnyčios „Gerovės aikštę“ ir konferencijų centre apžiūrėti parodą „Prisijunkite, priklausykite“, kurioje pasakojama apie organizacijas „Latter-day Saint Charities“, „JustServe“ ir „FamilySearch“.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.