Tema

Apylinkė

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios bendruomenės yra suskirstytos geografiškai, ir nariai dalyvauja pamaldose šalia savo namų. Kiekvienas narys priklauso vienai apylinkei arba skyriui. Neprofesionalus apylinkės vadovas vadinamas vyskupu. Tai bendruomenės narys, pašauktas savanoriu į šias pareigas.

Kiekvienoje apylinkėje vyksta pamokos ir renginiai skirtingo amžiaus žmonėms – vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Laikas ir pastangos, kurių reikia valdyti apylinkę ir rūpintis narių poreikiais, yra skiriami pačių narių. Dauguma narių yra vietinių vadovų pakviečiami padėti konkrečiuose darbuose. Pareigos gali būti šios – vietinis vadovavimas, mokymas arba su tarnavimu susijusios užduotys. Šios pareigos kartkartėmis keičiasi, keičiantis bendruomenės poreikiams.

Apylinkės nariai sekmadieniais kartu renkasi į pamaldas, o per savaitę dalyvauja kitose veiklose. Apylinkė – tai bendruomenė, kurioje mormonai stiprina draugystę ir visų Bažnyčios narių palaikymą, sekdami Jėzumi Kristumi ir garbindami Jį. Bet kas gali apsilankyti apylinkės sekmadieninėse pamaldose.

Kelios apylinkės sudaro kuolą, kuris yra panašus į katalikų vyskupiją. Kuolo vadovas vadinamas kuolo prezidentu. Kraštuose, kur yra mažiau Bažnyčios narių, pastarųjų dienų šventieji renkasi ne į kuolus ir apylinkes, o į apygardas ir skyrius. Neprofesionalus skyriaus vadovas yra vadinamas skyriaus prezidentu.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.