Pranešimas spaudai

Pirmosios Prezidentūros Kalėdų minėjimo dėmesio centre – Gelbėtojo dovanos

Kalbantieji skatino mylėti kitus taip, kaip mylėjo Kristus

„Jėzus Kristus yra nepaprasta Dievo dovana – Tėvo dovana visiems Savo vaikams“, – Pirmosios Prezidentūros Kalėdų minėjime sakė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas. – Tą gimimą mes džiugiai švenčiame kiekvieną Kalėdų metą.“

2018-ųjų metų gruodžio 2 dieną, sekmadienio vakarą, Prezidentas Nelsonas kalbėjo kasmetiniame renginyje Konferencijų centre, Šventyklos aikštėje, Solt Leik Sityje.

 

Pranašas skatino pastarųjų dienų šventuosius „priimti daugybę dovanų, kurias Viešpats siūlo“, taip pat ir beribį gebėjimą mylėti, gebėjimą atleisti, atgailą ir „amžinojo“ arba nesibaigiančiojo gyvenimo pažadą.

Taip pat kalbėjo sesuo Šeron Jubenk iš Paramos bendrijos visuotinės prezidentūros, vyresnysis Garis E. Styvensonas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo ir vyresnysis Terensas M. Vinsonas iš Septyniasdešimties prezidentūros.

„Nerimavau dėl visų žmonių, kurių nepasiekia mūsų humanitarinė pagalba, ir dėl to, kaip kartais valstybės apsunkina mūsų priėjimą prie kenčiančių brolių ir seserų“, – sakė sesuo Jubenk, kuri yra LDS labdaros direktorė ir prižiūri Bažnyčios humanitarines pastangas.

Jėzus Kristus ištaisys visas neteisingas natas ir išvaduos iš visų nemalonių obertonų, jei kreipsimės į Jį ir prašysime Jo pagalbos“, – aiškino ji, prisimindama istorijas iš savo vaikystės, kai patyrė sunkumų mokydamasi dainuoti ir groti pianinu giesmę „Tyli naktis“.

„Šis metų laikas visada primena vaikystėje švęstas Kalėdas“, – dalijosi prisiminimais vyresnysis Styvensonas. – Ką geriausiai prisimenu iš ankstesnių Kalėdų – mano ryškiausi ir mėgstamiausi prisiminimai – ne apie tai, ką gavau, bet apie tai, ką daviau.“

Vyresnysis Styvensonas prisimena, kaip būdamas paauglys dovanojo kalėdinius krepšelius našlėms. Kai su savo žmona tapo tėvais, jų šeima pradėjo tradiciją dovanoti kalėdines dovanas stokojančioms šeimoms. „Ši šeimos tradicija padėjo mūsų širdyse įžiebti tikrąją Kalėdų dvasią.

Raginu mus visus padaryti kažką, kas išoriškai parodytų mūsų vidinius jausmus Gelbėtojui Jėzui Kristui, kad tai būtų mūsų šių metų dovana Jam“, – sakė jis.

„Kalėdų dvasia visur tokia pati“, – mokė vyresnysis Vinsonas. – Nereikia nukeliauti į Šventąją žemę, kad kažką pakeistume ar priartėtume prie Gelbėtojo. Kalėdos tai metas, kai galime susitelkti į savo asmeninę dovaną Gelbėtojui be paliovos mylėdami ir padėdami kitiems.“

Minėjimą vedė prezidentas Dalinas H. Ouksas, pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje. Giedojo Šventyklos aikštės Tabernakulio choras akompanuojamas Šventyklos aikštės orkestro. Skambėjo giesmės „Džiaukis, pasauli“, „Pirmosios Kalėdos“, „Ateikite, žmonės“ ir choras „Aleliuja“ iš Hendelio oratorijos „Mesijas“.

Minėjimas buvo transliuojamas per Bažnyčios kanalus ir rodomas susirinkimų namuose visame pasaulyje. Visą minėjimą galite peržiūrėti internete adresu LDS.org.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.