Pranešimas spaudai

2018 m. kalėdinė Pirmosios Prezidentūros žinia

Gelbėtojas Jėzus Kristus siūlo mums neprilygstamas dovanas: gebėjimą mylėti kitus, gebėjimą atleisti, atgailos palaimą ir amžinojo gyvenimo pažadą. Kai priimsime ir remsimės šiomis keturiomis unikaliomis dovanomis, jos teiks mums vis daugiau džiaugsmo. Jos tapo prieinamos, nes Jehova su nuolaidumu atėjo į žemę kaip kūdikėlis Jėzus. Jis gimė iš nemirtingo Tėvo ir mirtingos motinos. Gimė Betliejuje pačiomis kukliausiomis aplinkybėmis. Jo šventą gimimą numatė pranašai nuo pat Adomo laikų. Jėzus Kristus yra nepaprasta Dievo dovana – visiems vaikams duota Tėvo dovana. [i] Šį Kalėdų metą džiugiai švenčiame Jo gimimą.

Pirmoji Prezidentūra

      


[i] Žr. Jono 3:16.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.