Vadovo biografija

Vyresnysis Garis E. Styvensonas

Vyresnysis Garis E. Styvensonas į Dvylikos Apaštalų Kvorumą buvo pašauktas 2015 m. spalio 3 d. Tuo metu, kai buvo pašauktas į Dvylikos Kvorumą, jis tarnavo pirmininkaujančiuoju Bažnyčios vyskupu. Ši tarnystė tęsėsi nuo 2012 metų. 2008 m. jis buvo pašauktas į Pirmąjį Septyniasdešimties kvorumą ir tarnavo Azijos šiaurės krašto prezidentu. Prieš tai Bažnyčioje jis tarnavo nuolatiniu misionieriumi Japonijos Fukuokos misijoje, aukštuoju tarėju, vyskupu, kuolo prezidento patarėju, Japonijos Nagojos misijos prezidentu ir apylinkės Sekmadieninės mokyklos mokytoju.

 

Verslo administravimo bakalauro laipsnį jis įgijo Jutos valstijos universitete. Jis buvo vienas iš „Icon Health & Fitness, Inc“ steigėjų ir iki 2008 m. buvo tos kompanijos prezidentas ir vyriausiasis valdantysis pareigūnas. Jis dalyvavo visuomeninėje veikloje ir tarnavo įvairiose valdybose ir patariamosiose tarybose.

Vyresnysis Styvensonas užaugo Kešo slėnyje, Jutoje. Jis susituokė su Lesa Džina Higli, ir juodu turi keturis sūnus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.