Vadovo biografija

Vyresnysis Robertas D. Heilsas (1932–2017)

1994 m. balandžio 2 d. vyresnysis Robertas D. Heilsas buvo paskirtas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu.

1975 m. balandžio 4 d. vyresnysis Heilsas buvo pašauktas visuotiniu įgaliotiniu. Jis tarnavo Dvylikos Apaštalų Kvorumo padėjėju, o vėliau – Pirmosios Septyniasdešimčių prezidentūros nariu. Nuo 1985 m. balandžio iki pašaukimo į Dvylikos Apaštalų Kvorumą jis buvo pirmininkaujantis Bažnyčios vyskupas.

Penkerius metus iki pašaukimo visuotiniu įgaliotiniu jis buvo regiono atstovu. Anksčiau jis tarnavo skyriaus prezidentu, vyskupu, aukščiausiuoju tarėju ir kuolo prezidento patarėju. 1970-asiais jis buvo Anglijos Londono misijos prezidentas ir pirmasis Sekmadieninės mokyklos visuotinės prezidentūros patarėjas.

Prieš pašaukiant į nuolatinę tarnystę Bažnyčioje, vyresnysis Heilsas pasižymėjo versle eidamas vadovaujančias pareigas trijose stambiose valstybinėse kompanijose.

Vyresnysis Heilsas gimė Niujorko mieste. Jis baigė Jutos universitetą ir turi Harvardo verslo administravimo magistro laipsnį. Jis tarnavo reaktyvinio lėktuvo pilotu JAV oro pajėgose.

Vedė Merę Krendal ir juodu susilaukė dviejų sūnų.

Vyresnysis Heilsas mirė 2017 m., sulaukęs aštuoniasdešimt penkerių.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.