bednar-f2f-Cover_20210831_114801_Nilsson_LES_3377.jpg
Naujienos

Vyresnysis ir sesuo Bednariai kviečia jaunus suaugusiuosius dalyvauti renginyje „Prašyk, ieškok, belsk“ ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus

„Pažadu, kad nuoširdžiai ir nuosekliai [ieškodami atsakymų], kuriuos gauname Viešpaties nustatytu laiku ir pagal Jo valią, visada galėsite rasti atsakymus į savo klausimus ir rūpesčius, su kuriais susiduriate savo gyvenime“, – sakė vyresnysis Deividas A. Bednaris iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo.

Šį komentarą jis išsakė per dvasinės valandėlės „Veidas į veidą“ jauniems suaugusiesiems transliaciją sekmadienį, 2021 m. rugsėjo 12 d. Kartu su žmona Siuzana vyresnysis Bednaris į Kristų sutelktas žinias pateikė 18–30 metų suaugusiesiems daugiau nei iš 13 šalių. Šis nuotolinis renginys buvo transliuojamas iš konferencijų centro teatro salės Solt Leik Sityje, Jutos valst.

Vyresniajam ir seseriai Bednariams dalyviai uždavė klausimus apie asmeninius, dvasinius ir emocinius gyvenimo aspektus.

„Ką daryti, kad suprastume Dievo valią mums ir mūsų asmeniniam gyvenimui? – klausė Hovardas Savedra iš Jutos. – Prieš kiek daugiau nei du mėnesius dėl vėžio praradau savo žmoną ir žinau, kad visas mūsų gyvenimas yra Dievo rankose.“

„Ačiū už jaudinantį ir labai švelnų klausimą, – sakė vyresnysis Bednaris. – Į mūsų gyvenimą ateina įvairiausi dalykai, o jūs ką tik paminėjote tragišką žmonos netektį labai jauname amžiuje. […] Būtent Gelbėtojo Apmokėjimas viską ištaiso.“

Apaštalas ir jo žmona pabrėžė dangišką galią, kuri atsiskleidžia, kai jauni suaugusieji „prašo, ieško, beldžia“ (transliacijos tema, paremta Mato 7:7–8).

„Įgijau daugiau jėgų įveikti savo silpnybes“, – sakė nuotoliniu būdu dalyvavusi 19-metė Triša Diores iš Devao, Filipinų.

Diores sakė, kad neseniai įveikė asmeninį iššūkį tikslingiau studijuoti Evangeliją ir melstis.

Bendraudama su Bednariais, Diores paaiškino, kad ji ėmė taikyti šį principą po to, kai 2021 m. birželį žiūrėjo pasaulinį renginį „Veidas į veidą“ su vyresniuoju Nylu L. Andersenu iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. Ji prisiminė išgirdusi vyresniojo Anderseno patarimą moteriai, kuri norėjo sustiprinti savo santykius su Jėzumi Kristumi ir taip rasti būdą išspręsti asmenines problemas.

„[Vyresnysis Andersenas] jos paklausė: „Ką reiškia tikslingai naudoti savo tikėjimą?“, – sakė Diores kalbėdamasi su vyresniuoju ir seserimi Bednariais. – Man veikti tikslingai reiškia sąmoningai skirti laiko ir stengtis kiekvieną dieną atlikti šiuos nežymius, mažus, paprastus veiksmus, kurie priartins mane prie Gelbėtojo.“

„Šio vakaro aptarimų tema buvo noras sekti Gelbėtoju Jėzumi Kristumi ir patiems išmokti to, ko Jis mokė, ir to, ką turėtume daryti“, – sakė vyresnysis Bednaris.

„Tai nuoseklūs patyrimai, kai ateiname pas Jį ir leidžiame Jo apmokančiajai aukai veikti mūsų gyvenime“, – sakė sesuo Bednar.

Pora taip pat aptarė pasaulinės Bažnyčios vadovų pamokas iš daugiau nei 20 anksčiau Afrikoje, Azijoje, Europoje, Lotynų Amerikoje, Ramiojo vandenyno regione ir JAV vykusių klausimų ir atsakymų renginių.

„Tokia praeities apžvalga gali padėti mums prisiminti dalykus, kuriuos turime prisiminti, apmąstyti ir atnaujinti įsipareigojimus bei būti geriau pasirengusiems ateities galimybėms ir iššūkiams“, – sakė vyresnysis Bednaris.

„Mes gyvename tokiame pasaulyje ir tokiu laiku, kuris yra sunkus ir labai skiriasi nuo praeities, – sakė 25 metų Aitana Alapa iš Vūds Kroso, Jutos valst. – Manau, jog šie įvykiai yra tokie svarbūs, kad tiesiog padėtų mums išsiaiškinti, ką daryti.“

„Jausmas, kurį Viešpats perduoda mums per savo pranašus ir įkvėptus Bažnyčios vadovus man suteikia meilės pojūtį – tos meilės, kurią Viešpats jaučia man ir visiems mano draugams, jauniems suaugusiesiems“, – sakė 27 metų Sidžėjus Madsenas iš Provo, Jutos valst.

„Jie nori sekti Gelbėtoju, – po įvykio sakė vyresnysis Bednaris. – Didelė galia slypi vienybėje, žinojime, kad jaunimas iš viso pasaulio yra susietas to teisingo troškimo.“

„Norėčiau, kad jie suprastų, jog yra mylimi ir kad Gelbėtojas juos myli, kad jie priklauso Bažnyčiai, kuriai jie rūpi, ir kad jie gali „prašyti, ieškoti, belsti“ ir gauti atsakymus į savo klausimus“, – sakė sesuo Bednar.

Renginio įrašas rusų kalba:

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.