Tema

Užantspaudavimas

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje žodis užantspaudavimas reiškia vyro ir moters, ir jų vaikų sujungimą amžinybei. Toks užantspaudavimas gali būti atliktas tik šventykloje, žmogaus, turinčio kunigystę, arba Dievo duotą įgaliojimą. Kaip tiki pastarųjų dienų šventieji, užantspaudavimas reiškia, kad šeimos ryšiai išliks po mirties, jeigu jos nariai gyvens laikydamiesi Jėzaus Kristaus mokymų. Pastarųjų dienų šventiesiems šeima yra labai svarbi Dievo plano dalis ir pats svarbiausias vienetas tiek žemėje, tiek ir amžinybėje.

Kai vyras ir moteris tuokiasi mormonų šventykloje, ši ceremonija vadinama užantspaudavimu. Kai šiai porai vėliau gimsta vaikai, jie yra laikomi automatiškai užantspauduotais su savo tėvais. Poros, prisijungusios prie Bažnyčios po santuokos arba dėl kitų priežasčių nesusituokusios šventykloje, turi galimybę vėliau susituokti šventykloje. Vaikai gali būti užantspauduoti su tėvais bet kuriuo metu. Šios užantspaudavimo apeigos gali būti vikariškai atliekamos už mirusiuosius, tokiu būdu sujungiant šeimų kartas.

Paties Jėzaus Kristaus apie užantspaudavimo idėją pasakyti žodžiai užrašyti Naujajame Testamente:

„Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė savo mokinių, sakydamas: „Kuo žmonės
laiko Žmogaus Sūnų?“ …

Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“

Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė,
bet mano Tėvas, kuris yra danguje.

Ir aš tau sakau: tu esi Petras; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro
vartai jos nenugalės.

Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši
žemėje, bus atrišta ir danguje.“ (Mato 16:13, 16–19.)

Pastarųjų dienų šventieji tiki, kad toks pats įgaliojimas, koks buvo duotas Petrui, buvo duotas ir Džozefui Smitui 1829 metais ir buvo perduotas dabartiniam pranašui ir Bažnyčios prezidentui Tomui S. Monsonui. Tik pranašas gali suteikti vyrui užantspaudavimo galią, ir labai nedaug vyrų vienu metu turi šį įgaliojimą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.