Pranešimas spaudai

Prezidentas Nelsonas ragina gerbti žmogaus orumą

Jis primena, kad Kūrėjas kviečia kiekvieną atsisakyti išankstinio nusistatymo prieš bet kokią grupę ar asmenį

 

Remdamasis naujausiais įvykiais, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas savo socialinės žiniasklaidos paskyroje paskelbė šį pranešimą:

„Jungiamės prie daugelio šios šalies ir viso pasaulio žmonių, kuriuos labai nuliūdino akivaizdžios nepagarbos žmogaus gyvybei apraiškos pastarosiomis dienomis. Esame pasipiktinę, kad kai kas dėl kito žmogaus odos spalvos atsisako jį gerbti ir užtikrinti jo pagrindines laisves.
Mus taip pat liūdina, kai šie išpuoliai prieš žmogaus orumą veda prie smurto ir neramumų plitimo.

Visų mūsų Kūrėjas kviečia atsisakyti išankstinio nusistatymo prieš bet kokią Dievo vaikų grupę. Kiekvienam, turinčiam išankstinį nusistatymą prieš kitą rasę, reikia atgailauti!

Per savo žemiškąją misiją Gelbėtojas nuolat tarnavo atstumtiems, teisiamiems, pamirštiems, nuskriaustiems ir pažemintiems. Ar mes, Jo pasekėjai, turėtume elgtis prasčiau? Atsakymas – ne! Mes tikime laisve, geru ir sąžiningu elgesiu su visais Dievo vaikais!

Parodykime, kad esame broliai ir seserys, kiekvienas iš mūsų – mylimo Tėvo danguje vaikas. Jo sūnus, Viešpats Jėzus Kristus, kviečia pas Jį ateiti visus: juodą ar baltą, vergą ar laisvąjį, vyrą ar moterį (žr. 2 Nefio 26:33). Tai kiekvieną iš mūsų įpareigoja daryti viską, ką galime, kad išsaugotume orumą ir pagarbą, kurių vertas kiekvienas Dievo sūnus ir dukra.

Tauta gali būti didi tik tiek, kiek didūs jos žmonės. Tam reikia, kad piliečiai išlavintų moralinį kompasą, kuris padeda atskirti, kas teisinga, o kas ne.

Tokie neteisėti veiksmai, kaip viešos ar privačios nuosavybės plėšimas, darkymas ar naikinimas, yra netoleruotini. Niekada skriauda nebuvo ištaisyta darant kitą skriaudą. Su blogiu niekada nebuvo sėkmingai kovojama pasitelkus dar daugiau blogio.

Turime puoselėti tikėjimą Dievo tėvyste ir žmonių broliškumu.

Turime puoselėti pamatinę pagarbą kiekvieno žmogaus sielos orumui, kad ir kokia jo spalva, pažiūros ar siekiai.

Taip pat turime nenuilstamai stengtis tiesti supratimo tiltus, o ne kurti mus skiriančias sienas.

Maldauju: visi kartu siekime taikos, savitarpio supratimo ir meilės visiems Dievo vaikams.“

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.