Pranešimas spaudai

Bažnyčios susirinkimai Lietuvoje vis dar laikinai sustabdyti iki atskiro pranešimo

Atsargus sugrįžimas prie pamaldų, susirinkimų ir veiklų bus galimas tik Rytų Europos krašto prezidentūrai leidus ir oficialiai apie tai pranešus.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas anksčiau pranešė, kad dėl COVID-19 pandemijos laikinai sustabdomi visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai, įskaitant sekmadienio susirinkimus.

Bažnyčios vadovai atsargiai stengiasi užtikrinti narių sveikatą ir saugumą, kai kuriose pasaulio vietose palaipsniui grįžtant prie savaitinių Bažnyčios pamaldų ir veiklų. Rytų Europos krašto prezidentūra įdėmiai stebi situaciją ir valdžios potvarkius Lietuvoje. Šiuo metu visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai Lietuvoje vis dar sustabdyti iki atskiro Rytų Europos krašto prezidentūros laiško ir oficialaus pareiškimo.

Ruošdama šį pranešimą, Rytų Europos krašto prezidentūra glaudžiai bendradarbiaus su kuolų ir misijų prezidentais, konsultuosis su vyskupais, kad nustatytų konkretų susirinkimų ir veiklų laiką ir formą kiekvienam konkrečiam atvejui. Vietiniams Bažnyčios vadovams ir nariams bus duoti principai ir taisyklės, skirti narių sveikatai ir saugumui užtikrinti ir užkirsti kelią COVID-19 plitimui.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.