Pranešimas spaudai

Prezidentas Nelsonas dėkoja visiems, atsiliepusiems į kvietimą dėkoti Dievui

Prezidentas Raselas M. Nelsonas įrašu socialinėje žiniasklaidoje ir šiandien išplatintu el. laišku padėkojo visiems, atsiliepusiems į jo kvietimą ir dalyvavusiems savaitę trukusioje iniciatyvoje #Dėkoju. „Esu dėkingas ir apimtas nuolankumo, matydamas, kad jūs prisijungėte prie padėkų Dievui už nesuskaičiuojamą daugybę palaiminimų“, – sakė jis.

„Vienas iš būdų toliau rodyti dėkingumą Kalėdų metu yra tarnavimas Kristaus būdu,“ – pridūrė jis ir pakvietė apšviesti pasaulį rodant meilę ir tarnaujant savo artimui.

     

„Lapkričio 20 dieną pasakiau padėkos maldą už pasaulį ir visus jame esančius žmones. Esu dėkingas ir apimtas nuolankumo, matydamas, kad jūs prisijungėte prie padėkų Dievui už nesuskaičiuojamą daugybę palaiminimų.

Raginu jus dėkojimą Dievui padaryti kasdienio gyvenimo dalimi. Dėkingumas duoda mums geresnį ateities supratimą ir teikia daugiau proto bei širdies ramybės.

Tikiuosi, kad ir toliau kasdien melsitės Dangiškajam Tėvui. Esame Jo vaikai, ir Jis mus myli švelniai tėviškai rūpindamasis.

Dabar, prasidėjus Kalėdų metui ir mums šlovinant gyvąjį Kristų, vienas galingiausių būdų, kuriuo galime rodyti savo dėkingumą, tai tarnauti Jo vaikams. Sekime Jo pavyzdžiu apšviečiant pasaulį, mylėdami ir tarnaudami kitiems po vieną “.

#Dėkoju #ApšvieskPasaulį

Prezidento Raselo M. Nelsono vaizdo kreipimasis ir padėkos malda penktadienį, lapkričio 20 d., nuo jos paskelbimo „YouTube“, „Facebook“ ir ChurchofJesusChrist.org, pasiekė milijonus žmonių visame pasaulyje. Kreipimosi įrašą galite rasti Evangelijos mediatekoje ir Evangelijos bibliotekos skiltyje „Jėzus Kristus“. Šimtai tūkstančių žmonių atsiliepė į jo kvietimą skelbti įrašus socialiniuose tinkluose naudojant saitažodį #Dėkoju.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.