Naujienos

Pranašas kviečia pasninkauti Didįjį penktadienį, kad būtume išvaduoti nuo COVID-19

Ankstesnis pasninkas dėl COVID-19 vyko 2020 m. kovo 29 d.

Prezidentas Nelsonas pakvietė žmones visame pasaulyje vėl pasninkauti ir melsti išvadavimo nuo COVID-19. (Ankstesnis pasninkas dėl COVID-19 vyko 2020 m. kovo 29 d.) Šis pasaulinis pasninkas įvyks Didįjį penktadienį, 2020 m. balandžio 10 d.

„Visame pasaulyje susivienykime prašydami išgydymo, – sakė pranašas. – Didysis penktadienis tinkamiausia diena, kad mūsų Dangiškasis Tėvas ir Jo Sūnus mus išgirstų! … Pamaldžiai prašykime … kad būtų galima suvaldyti dabartinę pandemiją, apsaugoti tuos, kurie rūpinasi kitais, sustiprinti ekonomiką ir normalizuoti gyvenimą.“

Didysis penktadienis
2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.