Pranešimas spaudai

Naujasis Bažnyčios simbolis pabrėžia Gelbėtojo svarbą

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia turi naują simbolį, pagal kurį bus atpažįstama. Bažnyčios pranašas ir prezidentas Raselas M. Nelsonas apie jį pranešė ir jo reikšmę paaiškino per 2020 m. balandžio mėn. visuotinės konferencijos šeštadienio vakaro sesiją.

Prezidentas Nelsonas sakė, kad šis naujas simbolis yra tęsinys pakeitimų, kuriuos jis jautė įkvėptas pradėti 2018 rugpjūtį, kad dėmesys būtų sutelktas į dieviškai apreikštą Bažnyčios pavadinimą. Nuo to laiko, pasak jo, Bažnyčios vadovai, departamentai, susiję subjektai, pagrindinė svetainė, nariai ir daugelis kitų dabar vartoja teisingą Bažnyčios pavadinimą.

 

„Ėmėmės šių nepaprastų pastangų, nes pašalinę Viešpaties vardą iš Jo Bažnyčios pavadinimo, mes netyčia pašaliname Jį – svarbiausią mūsų garbinimo ir gyvenimo objektą“, – sakė prezidentas Nelsonas, kuris, tarnaudamas nuo 1990 metų ypač pabrėžia būtinumą vartoti teisingą Bažnyčios pavadinimą. „Krikšto metu priimdami Gelbėtojo vardą, mes įsipareigojame žodžiais, mintimis ir veiksmais liudyti, kad Jėzus yra Kristus.“

Šis naujas ženklas pabrėžia Jėzaus Kristaus vardą ir svarbiausią Jo vaidmenį visame, ką daro Bažnyčia. Bažnyčios pavadinimas įrėmintas stačiakampyje, simbolizuojančiame kertinį akmenį. Ši idėja remiasi Biblija. Apaštalas Paulius, pasitelkęs statybų metaforą, laiške pirmojo amžiaus šventiesiems Efeze, rašė, kad Bažnyčia pastatyta ant apaštalų ir pranašų pamato – pats Jėzus Kristus yra pagrindinis kertinis šio pamato akmuo. Simbolio centre pavaizduota marmurinė Torvaldseno skulptūra Kristus. Jėzus stovi po arka: tai primena Jo išėjimą iš kapo, praėjus trims dienoms po mirties.

„[Simbolis] vaizduoja prisikėlusį, gyvą Viešpatį, tiesiantį rankas, kad apkabintų visus, kurie ateis pas Jį, – sakė prezidentas Nelsonas. – Šis simbolis turėtų būti pažįstamas daugeliui, nes mes jau seniai atkurtą Evangeliją tapatiname su gyvuoju, prisikėlusiu Kristumi.“

Šis naujas simbolis bus naudojamas Bažnyčios medžiagoje, kaip nurodė Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas. Kuriamos išsamios naudojimo gairės, įskaitant galimą naujojo simbolio naudojimą visame pasaulyje.

„Šis simbolis bus naudojamas kaip grafinis tapatybės ženklas oficialioje Bažnyčios literatūroje, žiniose ir renginiuose, – tęsė pranašas. – Jis visiems primins, kad tai Gelbėtojo bažnyčia ir kad viskas, ką mes, kaip Jo bažnyčios nariai, darome, yra sutelkta į Jėzų Kristų ir Jo Evangeliją.“

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra pasaulinė daugiau kaip 16 milijonų narių šeima. Šis naujas simbolis kuriamas 110 kalbų – tai sudėtingas procesas, kuriam užbaigti prireiks kelių mėnesių. Kaip 2019 m. ragino Pirmoji Prezidentūra, kai Bažnyčia padarė pakeitimus, kad geriau atspindėtų teisingą jos pavadinimą, nariai visame pasaulyje turėtų kantriai ir pagarbiai reaguoti, kai šie simboliai bus kuriami jų kalba.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.