Tema

Pranašai

Asmuo, Dievo paskirtas būti Jo atstovu, Evangelijos mokytoju, apreiškėju ir liudytoju. Bažnyčios prezidentas, taip pat ir apaštalai yra pranašai.

Mūsų dienų apaštalai ir pranašai – skiriamasis Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios bruožas. Bažnyčios nariai aukščiausius Bažnyčios vadovus – Džozefą Smitą, Brigamą Jangą ir po jų buvusius Bažnyčios prezidentus laiko Dievo pranašais, lygiai tokiais pat, kaip Abraomas, Mozė, Izaijas ir Jėzaus Kristaus laikų apaštalai Tomas S. Monsonas yra dabartinis Bažnyčios prezidentas ir pranašas.

Nariai tiki, kad Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra atkurta Jėzaus Kristaus Bažnyčia, kurią Jis įkūrė savo mirtingojo gyvenimo metu. Dabartiniai pranašai ir apaštalai yra dalis to sugrąžinimo.

Kai yra šiuolaikiniai apaštalai, yra ir nuolatinis apreiškimas, ir papildomi Raštai. Džozefas Smitas, ko gero, labiausiai yra žinomas dėl Mormono knygos: Dar vieno Jėzaus Kristaus testamento vertimo ir dėl 19 amžiuje padėto Bažnyčios pagrindo. Kiekvienas po jo buvęs Bažnyčios prezidentas įnešė vertingą indėlį.

Tikėjimas pranašais ir apaštalais, vadovaujančiais Bažnyčiai, nereiškia, kad nariai aklai seka savo vadovais. Nors Dievo pranašas gauna apreiškimus ir įkvėpimą vadovauti Bažnyčiai kaip visumai, apreiškimai yra gaunami visais lygmenimis, įskaitant bendrijų vadovus, atskirus narius ir šeimas. Tiesą sakant, iš narių yra tikimasi, kad jie sieks tokio įkvėpimo, padedančio jų gyvenime, Bažnyčios pavedimuose ir netgi tokiuose žemiškuose reikaluose kaip profesija. Taip pat tikimasi, kad nariai su malda sieks „liudijimo“, arba įsitikinimo, dėl principų, kurių juos moko vadovai.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.