Tema

Brigamas Jangas

Kartais Brigamą Jangą vadina amerikiečių Moze arba didžiuoju kolonizatorium. Kaip vienas iš ankstyvųjų Bažnyčios lyderių, jis tūkstančius religinių pabėgėlių vedė per necivilizuotus vakarinių Jungtinių Amerikos Valstijų pakraščius. Jis atvedė juos į atšiaurią vietovę, kurią drėkino ir puoselėjo, ir kurioje įkūrė daugybę klestinčių gyvenviečių. Kai 1847 metais, nukeliavusi 2100 kilometrų per Didžiąją lygumą, grupė mormonų pionierių pasiekė Solt Leiko slėnį, Brigamas Jangas nužvelgė tuometinę nevaisingą ir sausą dykumą ir pareiškė: „Štai tinkama vieta.“

Gimęs 1801 metais, Brigamas Jangas augo Vermonto pakraštyje įkurtoje gyvenvietėje, o mokyklą oficialiai lankė tik 11 dienų. Jis buvo gabus dailidė, stalius, dažytojas ir stiklius.

Jo atsivertimas į Bažnyčią nebuvo skubotas. Dvejus metus jis rimtai tyrinėjo Mormono Knygą ir prie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prisijungė tik įsitikinęs jos tikrumu. Vėliau, būdamas antruoju prezidentu, 30 metų vadovavo Bažnyčiai.

Brigamas Jangas rūpinosi 60 000–70 000 pionierių kelione per visa šalį nuo Ilinojaus ir kitų pasiruošimo vietų, tokių kaip Ajova ir Misuris, iki Solt Leiko slėnio, įkūrė nuo 350 iki 400 gyvenviečių Jutoje, Arizonoje, Kalifornijoje, Aidahe, Nevadoje ir Vajominge ir įdiegė žemės dalijimo sistemą, kurią vėliau ratifikavo Kongresas.

Praėjus vos kelioms dienoms po mormonų pionierių atvykimo į nederlingą Solt Leiko slėnį, Brigamas Jangas bedė savo lazdele tiksliai į tą vietą, kur dabar stovi Solt Leiko šventykla, ir pareiškė: „Čia bus mūsų Dievo šventykla.“

1849 metais Brigamas Jangas įsteigė Nuolatinį Emigracijos fondą, skirtą padėti pastarųjų dienų šventiesiems imigrantams. Šis fondas padėjo maždaug 30 000 pastarųjų dienų šventųjų emigrantų iš Britų salų, Skandinavijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Nyderlandų — daugiau nei trečdaliui visų to meto emigrantų iš Europos – pasiekti Ameriką.

Dvi kadencijas Brigamas Jangas tarnavo pirmuoju Jutos Teritorijos gubernatoriumi ir pirmuoju vyriausiuoju indėnų reikalų Jutos Teritorijoje prižiūrėtoju. Be to, jis rengė kontraktus ir padėjo statyti telegrafo linijas bei geležinkelius, įkūrė daugybę gamybos ir verslo įmonių, įskaitant pirmąją Amerikos universalinę parduotuvę, Siono kooperatinę prekybos įstaigą, ir buvo balsavimo teisės suteikimo moterims šalininkas.

Nepaisant riboto oficialaus išsilavinimo, Brigamas Jangas buvo švietimo šalininkas. Jis įsteigė mokslo įstaigas, vėliau tapusias Brigamo Jango universitetu Provo mieste, Jutos valstijoje, bei Jutos universitetą Solt Leik Sityje.

Brigamas Jangas garsėjo daugpatystės praktikavimu. Jis susituokė su bent 20 moterų, 16 iš kurių jam pagimdė 57 vaikus. Vėliau Bažnyčia atsisakė daugpatystės ir jos nebepraktikuoja daugiau kaip 100 metų. Šiais laikais praktikuojantiems poligamiją gresia pašalinimas iš Bažnyčios.

1877 metų rugpjūčio 29 d. Brigamas Jangas mirė nuo ligos savo namuose Solt Leik Sityje. Jam buvo 76 metai.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.