lit-20210402_233126_Bell_DJI_0187.jpg
Pranešimas spaudai

Pirmoji Prezidentūra nutarė tęsti visuotinės konferencijos šeštadienio vakarines sesijas

„Ši sesija leis mokyti daugiau Evangelijos temų ir daugiau visuotinių vadovų galės kalbėti konferencijoje.“

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra šiandien, 2021 m. liepos 27

d., Bažnyčios vadovams visame pasaulyje išsiuntė šį laišką.

Brangūs broliai ir seserys!

Pagrindinis Evangelijos principas yra nuolatinio apreiškimo palaiminimas, kai Savo valią Viešpats atskleidžia  „eilutė po eilutės, priesakas po priesako, truputis ten ir truputis čia“ (Doktrinos ir Sandorų 128:21). Pavyzdžiui, visuotinės konferencijos formatai ir tvarkaraštis bėgant metams daug kartų keitėsi. Kai kurios visuotinės konferencijos sesijos būdavo skirtos konkrečioms narių ar vadovų grupėms, pavyzdžiui, gerovės sesija, moterų sesija, kunigijos sesija ir kitos sesijos konkrečioms Bažnyčios organizacijoms aktualioms temoms.

2021 m. birželio mėnesį paskelbėme apie kitos visuotinės konferencijos pokyčius, kad nebebus rengiamos šeštadienio vakarinės sesijos. Šis sprendimas buvo pagrįstas technologijų pokyčiais, leidžiančiais visiems nariams ir draugams matyti kiekvieną visuotinės konferencijos sesiją, įskaitant moterų sesiją ir kunigijos sesiją.

Suprantame, kad Bažnyčios nariai šiais laikais susiduria su vis daugiau išbandymų. Svarbus būdas atremti šiuos išbandymus yra Dievo žodžio klausymas (žr. Almos 31:5). Todėl po papildomo studijavimo ir maldos buvome įkvėpti ir toliau rengti šeštadienio vakarines visuotinės konferencijos sesijas, nors ir kitokiu, nei anksčiau, formatu.

Nuo spalio pusmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio vakarinė sesija vyks toliau. Visi Bažnyčios nariai ir draugai kviečiami žiūrėti šią sesiją. Ji nebus skirta nei konkrečiai temai, nei jokiai konkrečiai demografinei ar vadovų grupei. Ši sesija leis mokyti daugiau Evangelijos temų ir daugiau visuotinių vadovų galės kalbėti konferencijoje.

Dėkojame Viešpačiui už jo nurodymus šiuo klausimu. Reiškiame gilią meilę ir dėkingumą ištikimiems Bažnyčios nariams visame pasaulyje ir laukiame visuotinės konferencijos, kurios metu Viešpaties žodis bus skelbiamas per Jo tarnus.

Pagarbiai

Pirmoji Prezidentūra

Raselas M. Nelsonas
Dalinas H. Ouksas
Henris B. Airingas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.