Pranešimas spaudai

Per Velykas ir sekmadieniais prieš Kalėdas ar po jų vyks tik sakramento susirinkimas

Visais būsimais Velykų sekmadieniais ir sekmadieniais, prieš Kalėdas ar po jų, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai dalyvaus viename Bažnyčios susirinkime.

Įprastai per šabo dienos pamaldas Bažnyčios nariai vieną valandą dalyvauja sakramento susirinkime, o kitą valandą mokosi Sekmadieninėje mokykloje arba klasėse, pagal įvairius kvorumus ir amžiaus grupes.

Sausio 26 d. laiške, skirtame visuotiniams ir vietiniams vadovams, Pirmoji Prezidentūra paskelbė: „Kiekvienais metais Bažnyčios pamaldos ir susirinkimai Velykų sekmadienį ir sekmadienį prieš Kalėdas arba po jų turėtų apsiriboti tik sakramento susirinkimu. Jei Kalėdos švenčiamos ne sekmadienį, kuolų ir apygardų prezidentūros nusprendžia, ar tokį sakramento susirinkimą rengti prieš Kalėdas ar po jų.“

Laiške taip pat sakoma, kad kuolų ir apygardų prezidentai gali tartis su vyskupais ir skyrių prezidentais, kad tų šventinių susirinkimų laiką geriausiai pritaikytų vietos Bažnyčios narių reikmėms.

Laišką pasirašė Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas, pirmasis patarėjas prezidentas Dalinas H. Ouksas ir antrasis patarėjas prezidentas Henris B. Airingas.

Visi Jėzaus Kristaus Bažnyčios sekmadienio susirinkimai yra atviri visuomenei, todėl laukiami visi žmonės.

Raskite artimiausius susirinkimų namus

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.