Pranešimas spaudai

Pirmoji Prezidentūra praneša apie naują Visuotinę Paramos bendrijos prezidentūrą

Taip pat pašaukta nauja Pradinukų organizacijos prezidentūros narė

2017 m. balandžio 1 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra 187-osios kasmetinės visuotinės konferencijos šeštadienio popietinėje sesijoje paskelbė apie naują Visuotinę Paramos bendrijos prezidentūrą ir apie pakeitimus Visuotinėje Pradinukų organizacijos prezidentūroje.

 

Didžiausiai moterų organizacijai pasaulyje Bažnyčios Paramos bendrijai vadovaus Džina B. Bingam, Šeron Jubenk ir Reina I. Aburto. Vadovaujama Pirmosios Prezidentūros Paramos bendrijos prezidentūra prižiūri visų vyresnių nei 18 m. mormonų moterų veiklas. Šios vadovės dažnai keliauja, kad padėtų vadovauti Bažnyčios moterims ir palaikytų jas.

Prieš šį pašaukimą sesuo Bingam tarnavo pirmąja patarėja Bažnyčios Visuotinėje Pradinukų organizacijos prezidentūroje. Buvo pranešta, kad sesuo Bonė H. Kordon, iki šiol tarnavusi antrąja patarėja Pradinukų organizacijos prezidentūroje, tarnaus pirmąja patarėja. Sesuo Kristina B. Franko bus nauja antroji patarėja. Pradinukų organizacijos prezidentūra prižiūri vaikų nuo 1,5 metų iki 11 metų Jėzaus Kristaus Evangelijos mokymą ir padeda jiems gyventi pagal jos principus. Šios vadovės tarnauja vadovaujamos Pirmosios Prezidentūros ir dažnai keliauja, kad padėtų vesti ir palaikyti vaikus ir vietines jų vadoves.

Paramos bendrijos visuotinė prezidentė: Džina B. Bingam

Sesuo Džina Berus Bingam yra 17-oji visuotinė Paramos bendrijos prezidentė. Tuo metu, kai buvo pašaukta, ji tarnavo pirmąja patarėja Visuotinėje Pradinukų prezidentūroje. Ji taip pat tarnavo Visuotinėje Pradinukų organizacijos valdyboje. Juodu su vyru Briusu turi dvi dukteris ir penkis vaikaičius.

Pirmoji patarėja Paramos bendrijos prezidentūroje: Šeron Jubenk

Sesuo Šeron Jubenk yra pirmoji patarėja Visuotinėje Paramos Bendrijos prezidentūroje. Tuo metu, kai buvo pašaukta, ji dirbo „LDS Charities“, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios humanitarinės organizacijos, direktore ir, tarnaudama Paramos bendrijoje, ji lieka šiose pareigose. Ji tarnavo Visuotinėje Paramos bendrijos valdyboje nuo 2009 iki 2012 metų.

Antroji patarėja Paramos bendrijos prezidentūroje: Reina I. Aburto

Sesuo Reina I. Aburto yra antroji patarėja Visuotinėje Paramos bendrijos prezidentūroje. Ji gimė Nikaragvoje, Noelio Blanko ir Delbės Kardozos šeimoje, ir 1993 m. Džordan Riverio Jutos šventykloje susituokė su Karlosu Aburto iš Meksikos. Jie turi tris vaikus ir du vaikaičius. Nuo 2012 iki 2016 m. ji tarnavo Visuotinėje Pradinukų organizacijos valdyboje.

Antroji Pradinukų organizacijos prezidentūros patarėja: Kristina B. Franko

Sesuo Kristina B. Franko yra antroji patarėja Visuotinėje Pradinukų organizacijos prezidentūroje. Ji gimė ir augo Argentinoje, Buenos Airėse. Su vyru Rodolfo juodu susituokė 1978 m. Solt Leiko šventykloje ir turi tris sūnus. Tuo metu, kai buvo pašaukta, ji su vyru tarnavo Argentinos Rezistensijos misijoje. Nuo 2005 iki 2010 m. ji tarnavo Visuotinėje Pradinukų organizacijos valdyboje.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.