Naujienos

Bažnyčiai Lietuvoje – 20 metų

Gegužės 24-25 dienomis Vilniaus susirinkimų namuose buvo minimas Bažnyčios 20 metų veiklos Lietuvoje jubiliejus.

Oficiali Bažnyčios veiklos Lietuvoje pradžia skaičiuojama nuo 1993 metų gegužės 20-osios, kai Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų kvorumo narys Raselas M. Balardas, dalyvaujant nedidelei svečių ir pirmųjų vietinių bažnyčios narių grupei, užkopė ant Gedimino kalno ir malda pašventino Lietuvos žemę Evangelijos skelbimui.

Per praėjusius 20 metų buvo įteisinta religinė bendruomenė, Vilniuje įkurti du bažnyčios skyriai ir po vieną skyrių Kaune, Klaipėdoje bei Šiauliuose, prie bažnyčios prisijungė virš 900 narių.  Visi Bažnyčios skyriai Lietuvoje šiuo metu priklauso Lietuvos apygardai – vienai iš keturių Baltijos misijos apygardų.

Į minėjimą susirinkę seni bei nauji Bažnyčios nariai, vadovai ir svečiai susitiko su pirmaisiais 1992 metais į šalį laikinai atvykusiais misionieriais, klausėsi jų pasakojimų apie Bažnyčios gyvavimo pradžią ir pirmuosius susirinkimus, žiūrėjo trumpą dokumentinį filmą apie Bažnyčios istoriją. Istorinių nuotraukų ekspozicijoje buvo galima pamatyti įvairias Bažnyčios gyvenimo akimirkas: surengtų dvasinių ir kultūrinių veiklų momentus, tarnauti misionieriais kitose šalyse išlydimus jaunuolius, maldos namų statybą, santuoka Bažnyčios Šventyklose sutvirtintas šeimas.

Minėjimo, trukusio dvi dienas, metu skambėjo daug muzikos, kalbėjo dabar esantys ir buvę skyrių, apygardos ir misijos vadovai. Pertraukėlių metu svečiai galėjo pasivaišinti užkandžiais ir gėrimais. Minėjimas baigėsi kultūrine programa – keletu trumpų vaidinimų religine tema. 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.