Pranešimas spaudai

Sulaukęs 92 metų mirė vyresnysis L. Tomas Peris

Šiandien 15:00 val., sulaukęs 92 metų mirė vyresnysis L. Tomas Peris iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo. 

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios apaštalu vyresnysis Peris buvo įšventintas 1974 m. balandį, prieš tai, nuo 1972 m., jis tarnavo Dvylikos padėjėju. Būdamas tvirto stoto, kupinas entuziazmo ir optimizmo vyresnysis Peris tapo įtaigia ir populiaria asmenybe tarp Bažnyčios narių visame pasaulyje. 

„Jo širdingumą, jo švelnumą, ir tai, kad jam išties patiko žmonės, patiko visi Bažnyčios nariai ir jis vertino juos, – būtent tokį jį atsiminsime“, – sakė vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. 

Vyresnysis Kukas sakė, kad prisiminsime ir vyresniojo Perio liudijimą apie Jėzų Kristų. „Tomas Peris galingai liudijo apie Jėzų Kristų. Jis pažinojo Gelbėtoją. Jis mylėjo Gelbėtoją.“ 

2011 m. spalio Bažnyčios visuotinėje konferencijoje vyresnysis Peris mokė: „Apie Jėzų Kristų turime kalbėti drąsiai. Norime, jog žmonės žinotų apie mūsų įsitikinimą, kad Jis yra svarbiausias asmuo visoje žmonijos istorijoje. Jo gyvenimas ir mokymai yra Biblijos ir kitų mums šventų raštų šerdis.“

Kaip ir Naujojo Testamento laikų apaštalai, pastarųjų dienų šventųjų apaštalai yra pašaukiami būti ypatingaisiais Jėzaus Kristaus liudytojais. Vyresnysis Peris buvo vienas iš 15 vyrų, padedančių prižiūrėti pasaulinės Bažnyčios, turinčios virš 15 milijonų narių, augimą ir stiprinimą. 

Vyresnysis Peris dažnai kalbėdavo apie religijos svarbą visuomenėje, apie šeimą ir religijos laisvės išsaugojimą, pabrėždamas, kad „religijos laisvėje glūdinčios esminės sąžinės laisvės turi būti stropiai saugomos ir ginamos.“ Propaguodamas religijos laisvę jis glaudžiai bendradarbiavo su kitų religijų vadovais. 

Vyresniojo Perio sūnus Ly Peris sakė: „Jis atrasdavo bendrą kalbą ir patogiai jausdavosi tiek su eiliniu žmogumi, tiek su prezidentais ir vadovais, jis su visais elgdavosi vienodai, sugebėdavo surasti bendrą kalbą ir rasti glaudų ryšį.

Manau, kad jį atmins, kaip šeimos užtarėją.“ 

Lovelas Tomas Peris gimė 1922 m. rugpjūčio 5 d. Logane, Jutos valstijoje, Leslio Tomo ir Noros Soni Perių šeimoje. Po Antrojo pasaulinio karo jis dvejus metus tarnavo jūrų pėstininku Ramiajame vandenyne.

Vyresniojo Perio tarnystė Bažnyčioje prasidėjo 1942 m. misija Šiaurinėse Valstijose. Vėliau Liustone, Aidaho valstijoje, jis tarnavo patarėju vyskupijoje, patarėju kuolo prezidentūroje Sakramente, Kalifornijos valstijoje, aukštuoju tarėju Niujorko kuole ir Bostono kuolo prezidentu.

1949 m. Jutos valstijos universitete jis įgijo bakalauro laipsnį finansų srityje ir tęsė magistro studijas. Jo profesinė karjera buvo susieta su mažmenine prekyba; jis dirbo įvairių Aidaho, Kalifornijos, Niujorko ir Masačiusetso valstijų kompanijų viceprezidentu ir iždininku.

Štai ką vyresnysis Kukas sakė apie vyresniojo Perio patirtį versle: „Jis buvo labai praktiškas ir labai pragmatiškas, o tai palaimino visą Bažnyčią. Jis abai rūpinosi, kad našlės skatikas nebūtų eikvojamas, kad niekas nebūtų iššvaistyta, kad būtų sukurtas planas ir atskaitomybė už jo vykdymą.“

Anksčiau už vyresnįjį Perį mirė jo žmona Virdžinija Ly, su kuria juodu buvo susilaukę dviejų dukterų ir sūnaus. Vidžinija Peri Ly mirė 1974 m. gruodžio 14 d. Jo gedi jo žmona Barbara Teilor Deiton, kurią jis vedė 1976 m.

Kai bus žinoma, Bažnyčia paskelbs apie suplanuotas laidotuves. Kas bus pašauktas užimti vietą Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorume, dar nėra žinoma.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.